XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. október 14., szombat

Október 14.Lk 18,1-8      (amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?)
Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Újabb példabeszéddel zárja le Jézus a hitről szóló tanítását. Az igazságtalan bíró példabeszédében egy özvegyasszonyra irányítja figyelmünket, aki azt kéri tőle, hogy igazságot szolgáltasson neki. Az özvegyasszonyok a társadalom utolsó kategóriájába tartoztak, mert senkijük sem volt, aki védte volna jogait. Kiszolgáltatottak voltak, nekik kellett megküzdeniük saját ügyeikért. A bírónál látjuk, hogy igazából nem akart vele foglalkozni. Csak azért, mert terhére volt kitartó kérése miatt, igazságot szolgáltatott neki. Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Mindannyian Isten választottai vagyunk. Nem várat meg minket. Meghallgatja azok imáit, akik hozzá könyörögnek. Egyetlen kérdés van csak: hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? A hit az, amely mindent eldönt. Ha csak mustármagnyi nagy a mi hitünk, képesek leszünk az egész világot megmozdítani. Ahhoz, hogy Isten jót tegyen velünk és rajtunk keresztül másoknak, hitre van szüksége. Talál-e bennem annyi hitet, hogy csodát műveljen rajtam keresztül?
Feladat a mai napra: Ez lesz mai imám: Uram, hiszek benned, legyen nekem úgy, amint te akarod.