XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. október 19., csütörtök

Október 19.Lk 18,24-27                       („Hát akkor ki üdvözülhet?”  )
Amikor Jézus ezt látta, így szólt: „Milyen nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába!Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”Erre hallgatói megkérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Ezt felelte: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.”

Miután látta Jézus, hogyan távozott szomorúan az ifjú, ő is csalódott lett, hiszen ismét szembesülnie kellett azzal, hogy milyen nagy akadály is a gazdagság azelőtt, hogy az ember felfedezzen valami még nagyobb, még szebb gazdagságot, amelyet ő kínál. Vajon miért kérdezi a hallgatóság:„Hát akkor ki üdvözülhet?” Talán mert olyan nehezen járható és lehetetlen lenne az út, melyre Jézus hív? Bizonyos, hogy Jézus az életét adta értünk, és hogy mindaz, amit Ő tett azért volt, hogy megmentsen minket valamitől, ami mindannyiunkat tönkretesz: a szeretetlenség, a bűn és annak következményei, melyek eltorzítják Isten-gyermekségünk képét, eltorzítják világunkat. Éppen ezért, amikor Jézus meghív minket a mellette, – mint a mi nagyobb és teljesebb gazdagságunk - való döntésre, egy olyan úton akar vezetni, amely megtanít a szeretetre, mindenkit befogadó szívvel ajándékoz meg, egymás testvéreivé és Isten fiaivá tesz, olyanná, mint ő maga. És ez az, ami megment minket. Igaz, hogy olykor megtapasztaljuk a gyengeséget, hogy vannak megváltoztathatatlan dolgok, hogy annyi igazságtalanság létezik környezetünkben; anélkül, hogy messzebb mennénk, otthon, a családban, ahol nem beszélnek egymással, haragtartás, bizalmatlanság örökség feletti civakodás stb. miatt; Jézus mégis azt mondja: Ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Jézus önátadása által győzött a halál felett ezért Isten feltámasztotta őt. A szeretet, az Isten  mindig győzedelmeskedik. Éppen ezért mindazt, ami számunkra lehetetlen, az ő kezébe helyezhetjük, és ő kiegészíti azt, ami belőlünk hiányzik. Mi csak tegyük meg mindazt, ami tudunk, ami erőnkből telik, a többit elvégzi az Úr.
Feladat a mai napra:   Miféle gazdagságainktól szeretne szabaddá tenni az Úr? Milyen lehetetlen dolgokat szeretnék átadni az Úrnak?