XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. október 23., hétfő

Október 23.Lk 18,35-43                       (Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!)
Történt, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén és kéregetett. Hallotta, hogy nagy tömeg vonul el arra, megkérdezte hát, hogy mi történt. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus halad arra. Erre elkezdett kiabálni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De annál hangosabban kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt s szólt, hogy vezessék elé. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Azt válaszolta: „Uram, hogy lássak!” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited megmentett.” Azon nyomban visszanyerte szeme világát és Istent dicsőítve követte. Ezt látta az egész nép s magasztalta az Istent.

A mai szentírási idézettel egy újabb témakörbe vezet be minket Jézus. Tanítványaival együtt Jézus úton van Jeruzsálem felé, hogy ott bevégezze a megváltás művét. Egyre gyakrabban kérdezgetik Jézustól, hogy ki ő, mikor jön el az Isten országa, mikor jön el a Messiás. A fönti történetben Jézus egy nagy tömeg kíséretében Jerikó felé tart. Az út szélén egy vak koldus ült és kéregetett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus halad el arra, elkezdett kiabálni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Persze csitítani kezdték, de ő annál hangosabban kiáltozott. „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Nagyon megdöbbentő ez a kiáltozás, hiszen honnan tudja ez a vak koldus azt, hogy a názáreti Jézus Dávid fia? A „Dávid fia” jelző a Messiás jelzője, akiről azt jövendölték, hogy majd Dávid házából származik, és az ő trónján fog uralkodni. Ennek a vak koldusnak nem kellett fizikai látás, hogy felismerje Jézusban az éppen előtte elhaladó Megváltót. Ezért kiáltozott egyre hangosabban. Kiáltása egyben hitvallás és annak alázatos beismerése, hogy nyomorult és gyógyulásra van szüksége. Jézus pedig megállt s szólt, hogy vezessék elé. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Azt válaszolta: „Uram, hogy lássak!” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited megmentett.” Jézus megadta neki a látást, mert hitt benne. Mennyien kísérték őt a tömegben, és mégse hittek benne, mégse ismerték fel, hogy Jézus személyében már eljött közéjük az Isten országa. Jézus ma arra hív, hogy hittel ismerjük fel isteni mivoltát, és ezzel a hittel folyamodjunk hozzá és kérjük tőle a gyógyulást. És Ő, aki számára semmi sem lehetetlen, hitünk által megadja a gyógyulást.
Feladat a mai napra:  Miben kérek gyógyulást? Hittel kérem:„Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”