XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. október 28., szombat

Október 28.Lk 19,45-48                       (házam az imádság háza)
Aztán bement a templomba és kiűzte onnan a kereskedőket. „Írva van - mondta nekik: házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek.” Ott tanított mindennap a templomban. A főpapok és az írástudók az életére törtek, de nem tudták, mit tegyenek vele. Mert az egész nép a szavain csüngött.

Isten országának helyreállításához szükséges a mai jelenet is: a templom tisztítása. Jézus alaposan rendet tesz, kiűzi mindazokat, akiknek nincs mit keresniük ott. Írva van - mondta nekik: házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Életünk, saját testünk, az Isten szent temploma. Engedjük, hogy a mai napon Jézus segítsen nekünk alaposan rendet tenni. Milyen gondolatok, cselekedtek, döntések azok, amitől esetleg az én életem is inkább rablók barlangjává válhatott? Ha pedig kitakarít, akkor engedjük azt is, hogy eltöltse friss és jó illattal: tanításával, szentségével, jelenlétével. Mi is csüngjünk szavain, és ne engedjük, hogy valami vagy valaki kiszakítsa őt az életemből.
Feladat a mai napra: Ha lehet, elmegyek egy jó szentgyónásra, és szentáldozáshoz járulok, hogy valóban Jézus, az életem ura, beköltözhessen hozzám teljes isteni mivoltával.