XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2017. október 17., kedd

Október 17.Lk 18,15-17                       (ilyeneké az Isten országa )
Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor a tanítványok észrevették, elutasították őket. Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.”

Isten a Mennyország, és akinek a szívében Ő van, az a mennyországot éli. De milyennek is látjuk a Mennyországot? Mindannyian tudjuk, mit kell értenünk azalatt, hogy a korrupció és az erőszag országa, mivel ezek, a bizonytalanság, a másik kihasználása, a csalás, a hazugság uralják világunkat. Amikor ellenben az Úr országáról beszélünk, olyan fogalmak jutnak eszünkbe, mint igazság, megbocsátás, szolidaritás, az emberek közötti béke és egység. Jézus egy olyan helyzettel találkozik itt, amikor gyermekeket hoznak elé, hogy megérintse őket, de tanítványai megakadályozzák ezt. És ez még jobban kiemeli Jézus szeretetteljes viselkedését a gyerekekkel szemben, akikben az áttetszőséget, a bizalmat, őszinte örömöt látja meg. Olyan értékeket, melyek a Mennyországot jelentik. Jézus egy olyan személy, aki örömét leli a földi életben, szeret az emberek között lenni, megosztani velük az életét, és ezúttal együtt lenni a gyerekekkel, velük nevetni és - miért ne? – akár velük játszani is. Arra használja fel ezt a szituációt, hogy megmutassa tanítványainak, az embereknek, és a gyermekek szüleinek milyen is a Mennyek országa. Milyen is egy gyermek? Egy gyermek egyszerű, mindent elhisz, befogadó, képes másoktól tanulni, rászorul a másik emberre. A gyermekek nemesek, áttetszők érzéseikben, mentesek az előítéletektől és a rossz szándéktól, olyanok, amilyennek mutatják magukat, nem színlelnek, beszédük őszinte. Ha össze is vesznek egymással, hamar kibékülnek újra, haragot nem tartanak.  Jézus így folytatja: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyek országába.”, hiszen ahhoz, hogy megértsük a Mennyországot, Istent, egyszerű, nyitott, a másik emberre rászoruló, tőle tanulni, vele megosztani képes szívre van szükségünk. Olyanra, amely az igazságban jár, színlelés nélkül.
Feladat a mai napra:   A mai napon fedezzük fel magunkban ezt a gyermeket, akit Jézus lát bennünk, hogy így el tudjuk hagyni mindazt, ami megkeményíti a szívet: a gyűlöletet, a haragot, a kicsiny lelkűséget stb.