XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. október 6., péntek

Október 6.Lk16,19-31    („nehogy ők is eljussanak a gyötrelmek helyére”)
Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bűnbánatot tartanak. ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”

Ez a példabeszéd azt mondja a farizeusoknak, hogy legyenek büszkék magukra amikor megtartják a törvényt. Az olvasmány egy gazdag emberről szól, akinek meg volt mindene, szórakozás, kényelem, stb., de nem volt képes szeretni saját magát és a családját és a többi embert. Nem vette észre, hogy Lázár, egy szegény ember, ott fekszik az ajtaja mellett, sebekkel borítva. Nagyon sokféle szegénység és gazdagság létezik. Lehet valaki gazdag úgy, hogy sok pénze van, vagy nagy tudású, vagy sok a tapasztalata és sok mindenhez ért, de lehet valaki gazdag úgyis, hogy nagyon gőgös, haragos, vagy nagyon gátolt és tájékozatlan. Lehet szegény valaki úgy hogy nincsen pénze, de úgyis hogy nem képes szeretni se magát se másokat. Nincs rosszabb annál, amikor valaki nem képes szeretni, amikor hátat fordít a másiknak. Ez megváltoztatja a személyiségét és összetöri a lelkét, mert minden ember legbelső igazi énjében a szeretet, a szeretni tudás és a szeretetre vágyódás van elhintve.  Mindannyian látjuk, mekkora különbség van Teréz anya és Hitler között. Milyen poklot hozott létre Hitler maga körül és a saját gondolataiban is. És mennyi életet, reményt hozott Teréz anya a környezete számára. De mi, látjuk-e mi az ami betölti az életünket? Van -e különbség abban, amit hiszek, amit gondolok, amit érzek, amit élek és amit cselekszem? Mennyi Lázár él mellettem anélkül, hogy észrevenném? Amikor véget ér az életünk és meghalunk nem viszünk magunkkal semmit, csak egyetlen dolgot, azt a szeretetet amit adtunk és amit kaptunk. Azt mondta Kersztelő Szent János: az életed végén csak egyetlen dolgot fognak kérdezni: Szerettél? De nem minden szeretet tölt be minket. Különös látni, hogy a gazdag ember arra kéri Ábrahámot, hogy a testvéreivel ne történjen az ami ővele. A kérdés az, hogy a gazadag ember vajon nem szerette a testvéreit? Az Isten szeretet, aki különbségtétel nélkül nagylelkű mindenkihez. Ez az egyetemes törvény. Ebben van a gazdagság, ami élővé tesz minket és egy olyan közösséget hoz létre, ahol jelen van testvériesség, az együttérzés, a szolgálat, az örök értékek, mindazok a dolgok amiket a végén magunkkal viszünk.
Feladat a mai napra: Ha azt mondának, hogy már csak egy bizonyos idő van hatra az életedből, miben szeretnél erősödni, jobb lenni, mit szeretnél adni a szeretteidnek, magadnak és másoknak? Miként tudnád ezt megvalósítani?