XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 27., péntek

Március 27.Jn 19,23-24                   (Jézust megfosztják ruháitól)

A katonák pedig, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négy felé, minden katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A köntös varratlan volt, felülről egy darabban szőve. Ezért azt mondták egymásnak: »Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, kié legyen!« Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól:»Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek« A katonák tehát ezt tették.

„Jézust megfosztják ruháitól.” így nevezik a hagyomány szerint a keresztút tizedik állomását. Az esemény melyebb valóságát fejezi ki. Nem csak simán levetik ruháit, hanem jogtalanul elveszik Jézustól. A ruha az ember meztelenségét takarja be. Nagyon megalázó, ha valaki nem szabadon veti le ruháit, hanem mások vetkőztetik le. Jézus most meztelenül állt ott, újabb megalázást tapasztal. Most sem védekezik, nem lázadozik, s nem követeli be jógát. Szeretetből elfogadja a megaláztatást. Más forrásból él. Az Atya adja neki meg az igazi méltóságot. „Becses, értékes vagyok az Atya szemében és ezt a belső értéket és méltóságot senki sem veheti el tőlem, ettől senki sem foszthat meg engem.” „Az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt.” (Iz 62,11)
Mi életünk sem mentes megaláztatásoktól. Sokszor tapasztaljuk, hogy megszégyenítnek minket, “levetkőztet” minket egy szó, egy gesztus. De mi is megalázhatunk másokat. Egy kritikus megjegyzéssel, kommentárral könnyen megsérthetek valakit. Jó lenne, ha a nagyböjtben arra figyelnék, hogy hogyan bánok másokkal és igyekszem, hogy szavaim, cselekedeteim mindig méltóságot adjanak másoknak. A megalázásokat úgy élhetem, hogy megpróbálok tovább szeretni. Más lehetőség abban rejlik, hogy fölajánlom őket. A fölajánlására hívja fel Benedek Pápa a figyelmünket: „A mindennapok apró fáradságait, melyek állandóan ismétlődnek, s többé kevésbé tűszúrásként érnek minket, „föl lehet ajánlani”, s ezáltal értelmet nyernek. ... meggyőződve arról, hogy kicsi vesződségeket hozzáadhatják Krisztus nagy együttszenvedéséhez, hogy hozzájárulnak valamilyen formában az együttszenvedés kincstárához, melyre annyira szüksége van az emberiségnek.” (Spe salvi 40)


6. Stáció: Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. – „A katonák pedig, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négy felé, minden katonának egy részt.” – (most saját szavainkkal megfogalmazhatjuk Jézus előtt gondolatainkat: mit jelent számunkra a megszégyenítés, megaláztatás elfogadása, ill. másokért felajánlani szenvedéseinket. Kérjük Jézus segítségét.)
Miatyánk,... Üdvözlégy Mária,... Dicsőség... . Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam.

Feladat a mai napra: Melyik nehézségemet szeretném ma fölajánlani?