XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 11., szerda

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 3. hét, 4. napNapi elmélkedéshez:       Lk 15,25-32

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”

Atyja nagylelkűségének és irgalmasságának idősebbik fia nem tudott örülni, sőt "erre ő megharagudott, és nem akart bemenni". Az idősebbik fiú reakciója talán nem ismeretlen számunkra sem: minket is néha elfog a harag ember és Isten iránt is. A harag önmagában még nem rossz. Olyan jelenség,amely természetesen ébred fel bennünk olyankor, amikor azt érezzük, hogy igazságtalanul bántak velünk. Az idősebbik fiúnak semmiképp sem tetszett, hogy az atyja - az ő szemében arcátlan, bűnös öccsének - ilyen nagy ünnepélyt rendez. Ő azonban kitartott haragja mellett és elzárkózott a többiektől. Kérdezzem meg ma magamat őszintén, hogy bennem mitől ébredhet fel harag. Azt hogyan kezelem? Képes vagyok-e elengedni ezt a negatív érzést, vagy inkább ragaszkodom hozzá? Hordozok-e még szívemben haragot embertársaim iránt? Vagy akár Isten iránt? A mai imádságunkban azonban ne csak az idősebbik fiú érzelmeire figyeljünk, hanem próbáljuk meg beleképzelni magunkat atyja helyzetébe. Mit érez apa eme idősebbik fia iránt? Hogyan bánik vele? Figyeljük meg, hogy vele is ő a kezdeményező. Feléje is ő teszi meg az első lépést, bár tudja, hogy nem könnyű egy dühös emberrel beszélni. Mégis kijött a házából és kérlelte fiát. Mert az apa eme fia iránt is irgalmas, és iránta való szeretete legyőz minden zárkózást és haragot. Kérjük mi is ezt a kegyelmet, hogy megtapasztalhassuk Isten irántunk való végtelen irgalmasságát, álljunk bármelyik fiú pártján is. Haragunk soha nem akadály Isten számára. Mindig felkeres minket. Tanuljuk meg ezt tőle. Előfordulhat, hogy családunkon belül vagy ismerőseink között is adódik olyan eset, hogy haragból megszakítottak egy-egy kapcsolatot. Beszéljük meg Istennel, hogy milyen szerepet szán nekünk abban, hogy némi előrelépés történhessen általunk a kapcsolatok rendezésében.  

Feladat a mai napra: Arra figyelek, hogy milyen érzéseket tapasztalok a nap folyamán. Amikor ezek megnehezítik emberi kapcsolataimat, segítséget kérek Istentől.
Este: Visszatekintés a napra: Milyen érzéseket tapasztaltam ma magamban? Esetleg indulatot, haragot? Megpróbálom tisztábban látni, hogy honnan, miért jöttek, s hogy hogyan látja Isten ezt a helyzetet. Hogyan tekint most rám, hogy fordult hozzám? Hagyjam, hogy a nap végén az Atya újra hozzám forduljon és felkínálja szívemnek az igazi békességet.