XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 6., péntek

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 2. hét, 6. napNapi elmélkedéshez:       Ez 34,11-16

Mert így szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.
Ma folytathatjuk Jézus szemlélését. Ezen a héten sok időt töltöttünk azzal, hogy szemléljük az ember bukását, bűnét, saját elesettségünket, és mindazt, ami olyan nehezen szerethető önmagunkban és másokban. Emberileg nézve nehéz a rossz valóságát elfogadni, orvosolni akár saját életünkben, családunkban, vagy társadalmunkban. Nehéz megérteni, mit lehet ebben szeretni. Isten mégis szeret. És azt lehet mondani: pont így szeret minket! Nem a bűnt szereti bennünk, hanem minket szeret elesettségünkkel együtt. Ahogy egy szülő akkor is szereti gyermekét, ha az a játszótérről tetőtől talpig sárosan lép be a lakásba, úgy Isten is szeret minket és sosem utasít el minket. És ez az igazi örömhír! Szt. Pál azt írja: A kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem (Róm 5,15.19-20). Ma szemléljük ezt a ránk áradó kegyelmet, Jézust, aki számunkra a jó pásztor, aki maga keres meg minket ott, ahol elvesztünk. Amikor elolvasom a mai igerészt, melyik mondat vagy kép az, amelyik legjobban megszólít engem? Mit szólít meg bennem? A mai imádságban próbáljunk ott maradni saját valóságunkban, elveszettségünkben. Hogyan jön hozzám Jézus? Hogyan tekint rám? Engedem, hogy Jézus megtaláljon, szeretete magához vonzzon, átöleljen, meggyógyítsa sebeimet, új életre keltsen.
Feladat a mai napra: Amikor ma valamilyen nehézséggel meg kell birkóznom, tudatosan próbálom engedni, hogy Jézus engem szeressen és megerősítsen.
Visszatekintés a napra: Újra elolvasom a mai idézetet és feljegyzéseimet. Hogyan találkoztam ma a jó pásztorral? Hogyan jött felém, milyen helyzetben? Tudtam-e engedni, hogy szeressen, megérintsen sebzettségemben? Esetleg mi esett nehezemre elfogadni? Hogyan változott a Jézussal való találkozás által belső világom, hozzáállásom a dolgokhoz? Hogyan tudtam megküzdeni nehézségemmel? Hogyan tapasztaltam Jézus segítségét? Kérem Istentől a kegyelmet, hogy egyre közelebb tudjam engedni magamhoz Jézust, és meg tudjak nyílni szeretete iránt, viszont tudjam őt szeretni életemmel.