XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. március 5., csütörtök

Nagyböjti hétköznapi lelkigyakorlat: 2. hét, 5. napNapi elmélkedéshez:       Iz 53,3-12

Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.”
A mai napon Jézus Krisztusra szeretnénk tekinteni, arra a Jézusra, aki „Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8). Isten „azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk” (2Kor 5,21), mondja Szt. Pál. Erről beszél olyan megrendítően képletesen Izajás prófétának Isten szolgájáról szóló 4. éneke. Olvassuk el lassan újra meg újra, és szemléljük Jézust. Kitehetek magam elé egy feszületet vagy szentképet, amin a megfeszített Jézust láthatom. Melyik szó vagy kép érint meg legjobban ezekből az igerészekből? Majd imabeszélgetést folytathatok Jézussal, és megkérdezhetem tőle, hogy mi bírhatta rá, hogy Teremtő létére emberré legyen, hogy az örök élet helyett felvállalja a korlátolt emberi életet és megengedje, hogy bűnösként keresztre feszítsék, bár nem követett el bűnt, és meghaljon értem. Szemléljük saját életünket a megfeszített Krisztus fényében, és engedjük meg, hogy Jézus beavasson minket szeretetének logikájába: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (Jn 10,10).
Feladat a mai napra: A nap folyamán megpróbálom Jézust szemlélni a nap eseményeiben, és kérdezni, megérteni tőle, mit jelentenek neki, hogyan szeret minket.
Visszatekintés a napra: Mit ismertem meg ma Jézusról és saját magamról? Ki vagyok számára? Hogyan volt jelen a nap eseményeiben? Tudtam-e engedni, hogy szeressen engem korlátaimmal együtt? Min szeretnék változtatni? Kérem a Szentlélektől a kegyelmet, hogy közel tudjam engedni Jézus szeretetét és én is szeretni tudjam őt.