XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 18., péntek

December 18.Mt 1,18-24                         (Fogantatott a Szentlélektől...)
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét.

Jézus Krisztus születésének ez a története – már nagyon ismerjük, amit az evangélium ír Jézus születéséről, de mégis érdemes ma újra belegondolni József helyzetébe. Hogyan élhette meg, amikor észre vette, hogy jegyesének, Máriának elkezdett gömbölyödni a hasa? Mi minden átfuthatott a fején? Az pedig alig, hogy úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Isten azonban sietett segítségére, és álmában mutatta meg Józsefnek az igazságot. „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
Hagyjuk, hogy ma Isten számunkra is megvilágítsa ezt a hitigazságot, amelyről a Katekizmus a következőt írja: „Az "idők teljessége" (Gal 4,4), azaz az ígéretek és az előkészületek beteljesedése a Máriához szóló angyali üdvözlettel kezdődik. Mária arra kap meghívást, hogy azt fogadja méhébe, akiben "az istenség egész teljessége testileg" lakozni fog (Kol 2,9). Az isteni válasz az ő kérdésére - "hogyan történik ez, hiszen férfit nem ismerek?" (Lk 1,34) - a Lélek ereje által adatik: "a Szentlélek száll tereád" (1,35). A Szentlélek küldése mindig kapcsolatban áll a Fiú küldésével, és hozzá van rendelve. A Szentlélek, aki "Úr és elevenítő", azért küldetik, hogy Szűz Mária méhét megszentelje és isteni módon megtermékenyítse, hogy Mária az Atya örök Fiát foganja, az ő emberségéből fölvett emberségben. Az Atya egyetlen Fia, aki emberként Szűz Mária méhében fogantatott, "Krisztus", azaz a `Szentlélekben fölkent' emberi létének kezdetétől fogva, bár ennek kinyilvánulása csak lépésről lépésre fog megtörténni: a pásztoroknak, a napkeleti bölcseknek, Keresztelő Jánosnak és a tanítványoknak. Tehát Jézus Krisztus egész élete ki fogja nyilvánítani, "hogyan kente föl Őt Isten Szentlélekkel és erővel" (ApCsel 10,38)”[1].
Feladat a mai napra: Megköszönöm a Szentlélek működését életemben és kérem, hogy a mai napon világosítson meg azokban a pillanatokban, amikor csak emberi módon tudom látni az eseményeket, találkozásokat.


[1] Katolikus Egyház Katekizmusa 484, 486.