XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 8., kedd

December 8.A Szentléleknek engedelmeskedni                 Lk 11,27-28
Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: „Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” De ő ezt mondta: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!”
Bölcs 3,9
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrészük.

Jézus a fenti szentírási idézetben látszólag édesanyja ellen beszél, amikor egy asszony dicséretére válaszolt. De valójában Jézus Máriáról tesz tanúságot, és rávilágít egy Isten előtt sokkal értékesebb magatartására: Ő az, aki hallgatott Isten szavára és meg is tartotta. Mária a Szentlélek mátkája, aki teljesen engedelmeskedett neki, megbízott benne és hűségesen életre váltott mindent. Ezért halmozta őt el a Szentlélek ajándékaival: megismerhette az igazságot, élvezhette Isten közvetlen szeretetét, kegyelemben és irgalomban részesült. Olyan volt Mária a Szentlélek kezében mint egy darab puha agyag, amit úgy formálhatott, amint neki tetszett, és a legdrágább edényt hozta ki belőle, akit méltó volt arra, hogy Isten anyja legyen. A Szentlélek bennünk is megszólal, hol a lelkiismeretünk hangján keresztül, hol embertársaink által. De meghalljuk-e, és amikor halljuk, meg is cselekedjük? Ha a Szentlélek utasítása szerint cselekedtem, béke és öröm, szeretet, jóság tölt el, ha pedig nem akkor nyugtalanság, lelkiismeret furdalás és pesszimizmus dúl bennem. A Szentléleknek engedelmeskedni saját szabad döntésünk. Nem gyöngeség, hanem okosság. Senki sem kötelez minket arra, hogy az ő utasításai szerint cselekedjünk. De Mária tudta, hogy útmutatásai életet jelentenek. Ha a Szentléleknek akarunk engedelmeskedni, az élet mellett döntünk. Kérlek, jóságos Anyám, intsél engem is a jóra és segíts azt választanom és cselekednem, amit Isten jónak lát.
Feladat a mai napra: Figyelmes vagyok a Szentlélek intelmei iránt, és olykor meg is cselekszem.