XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 5., szombat

December 5.



A hit szemeivel látni                          Lk 1,45
„Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Zsid 11,1-3.6.8.11-12
A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett. Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azt, aki Őt keresi. Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye.

Hit nélkül nem lehet karácsonyt ünnepelni. Hit nélkül csupán egy ünnep maradna, ahol a csillogó fénydíszítés ad egy bizonyos hangulatot, jó lakunk finom ételekkel, megosztunk változatos ajándékokat. Mivel hiszünk, tudjuk, hogy ezekben nem találjuk meg a karácsony lényegét. A hit szemével látjuk az igazi ajándékot, amivel Isten minket megajándékoz: értünk emberré lett, kis gyermekként önmagát adta.
Az igazi ünnepléshez fontos, hogy erősítsük hitünket, hogy még jobban lássunk hitünk szemeivel. Velük többet látunk. Láthatjuk, hogyan cselekszik Isten éltünkben, hogyan vezet minket, mivel jutalmaz minket.
Mária hite számunkra bátorítás, megerősítés abban, hogy bízhatunk Isten szavaiban. Szavai nem üres szavak, hanem beteljesednek, amikor Isten jónak látja. Kérjük Istent, hogy tanítson meg minket hittel visszatekinteni az elmúlt hétre. Isten hogyan vezetett minket? Jegyezzük fel azt, ami számunkra fontos volt: Igék, pillanatok,... de a kihívásokat is. Fontos, hogy abból amit éltünk semmit se tartsunk hiábavalónak. Isten mindent feltud használni arra, hogy megmutatkozzon nekünk. Adjunk hálát mindazért, amit megélhettünk.
Feladat a mai napra: Megpróbálok bízni Istenben, amikor valamit nem értek.