XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 4., péntek

December 4.Állandó kapcsolatban élni Istennel              Lk 1, 28
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”
Zsolt 16,5-11
Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben. Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

A karácsonyra való készülés nem lehet csupán egy vendéglátás előkészülete: mindent szépen elkészítünk 24-ére, amikor majd jön a vendég – a Jézuska – és utána újra elmegy – jövő évig! A vendég velünk akar maradni! 2000 évvel ezelőtt Isten Fia ezért született a világba, hogy az ember újra képes legyen kapcsolatban élni Istennel.
Amikor Mária meghallotta az angyal üzenetét: „az Úr van teveled”, megerősödött benne az, amiben már élt: hogy Isten mindig vele van. Isten nem csak egy bizonyos pillanatban jelent meg neki. A zsoltár  kétségtelenül visszaadja Mária imádságát: „Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon.” Még a hétköznapi jelentéktelen dolgokban, mint a házimunkában, útközben, amikor vizet merít a kútból, vagy elmegy segíteni valakinek, beszélgetett a mennyei Atyával. Milyen jó vele megosztani életét. A Szentlélek iránt mindig nyitott volt. Jézus és Mária között pedig egy szoros kapcsolat alakult ki.
Hogyan néz ki saját kapcsolatom Istennel? A mindennapokban is tapasztalom jelenlétét? Karácsonyi előkészületként egyre jobban megpróbálom megosztani vele életemet. „Maradjatok bennem és én tibennetek.” (Jn 15,4)
Feladat a mai napra: Felírok egy mondatot a napi bibliai idézetből vagy más idézetből egy papírra és napközben többször előveszem, hogy kapcsolatba lépjek Istennel.