XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. december 4., péntek

December 4.Állandó kapcsolatban élni Istennel              Lk 1, 28
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.”
Zsolt 16,5-11
Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben. Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is békében fog majd nyugodni. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

A karácsonyra való készülés nem lehet csupán egy vendéglátás előkészülete: mindent szépen elkészítünk 24-ére, amikor majd jön a vendég – a Jézuska – és utána újra elmegy – jövő évig! A vendég velünk akar maradni! 2000 évvel ezelőtt Isten Fia ezért született a világba, hogy az ember újra képes legyen kapcsolatban élni Istennel.
Amikor Mária meghallotta az angyal üzenetét: „az Úr van teveled”, megerősödött benne az, amiben már élt: hogy Isten mindig vele van. Isten nem csak egy bizonyos pillanatban jelent meg neki. A zsoltár  kétségtelenül visszaadja Mária imádságát: „Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon.” Még a hétköznapi jelentéktelen dolgokban, mint a házimunkában, útközben, amikor vizet merít a kútból, vagy elmegy segíteni valakinek, beszélgetett a mennyei Atyával. Milyen jó vele megosztani életét. A Szentlélek iránt mindig nyitott volt. Jézus és Mária között pedig egy szoros kapcsolat alakult ki.
Hogyan néz ki saját kapcsolatom Istennel? A mindennapokban is tapasztalom jelenlétét? Karácsonyi előkészületként egyre jobban megpróbálom megosztani vele életemet. „Maradjatok bennem és én tibennetek.” (Jn 15,4)
Feladat a mai napra: Felírok egy mondatot a napi bibliai idézetből vagy más idézetből egy papírra és napközben többször előveszem, hogy kapcsolatba lépjek Istennel.