XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 3., csütörtök

December 3.Alázattal szolgálni Istent                 Lk 1,47-48
Szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára.
Iz 41,9-10.13-14
Te, akit a föld határairól hoztalak elő, és a világ végéről hívtalak meg; te, akihez így szóltam: Szolgám vagy, kiválasztottalak, ezért nem vetlek el: Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek. Ne félj hát, Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael. Magam vagyok a gyámolod - az Úr mondja ezt neked -, Izrael Szentje, a te Megváltód.

Mária Isten tekintete alatt élt. Tudta, hogy Isten szeretettel néz rá - szolgálója alázatosságára. Nekünk nem mindig könnyű ezt a két dolgot összehozni, szeretettel az alázatra tekinteni, mert az alázatosságot gyakran egyenlővé tesszük a megaláztatással. A társadalomban felnézünk azokra, akik vezetők, gazdagok, vagy nagyok valamiben. Isten azonban nem nézi a külsőt, hanem a szívre tekint (vö. 1 Sám 16,7). Isten előtt azok lehetünk, akik vagyunk - az Ő szeretett teremtményei. Igazi alázat annyit jelent, mint Teremtőnk előtt elismerni teremtménységünket. Mária ez tette.
A Teremtő kéri a teremtmény közreműködését az üdvösség történetében. Isten Máriának egy rendkívüli helyet szánt: hogy ő legyen Fiának földi édesanyja. Mária szabad volt igent vagy nemet mondani. Kicsinek érezte magát Isten nagy terveivel szemben. Mégis alázatosan beleegyezett, mert bízott benne, hogy Isten majd kézen fogva kíséri őt.
Isten nekünk is szánt egy konkrét helyet az üdvösség történetében. Már észre vettem, hogyan számít velem? Imádságomban megkérdezhetem tőle: Hogyan szolgálhatlak? Hogyan készítsem elő eljöveteledet másoknak életében?
Feladat a mai napra: Konkrétan elgondolkodom azon, hogy ma milyen cselekménnyel szeretném szolgálni Istent a másik emberben.