XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 22., kedd

December 22.1Sám 1,24-28                  (Isten helyreállítja bennünk életünk értelmét)

24Mihelyt elválasztotta, fölvitte magával, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú meg nagyon kicsi volt. 25Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez. Megszólította: 26„Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. 27Ezért a fiúért imádkoztam. S lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. 28Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt.

E történetben megint csak szemlélhetjük Isten irgalmát. Meghallotta az asszony kétségbeesett imádságát, nyomorúságát, mert meddő volt, és megesett rajta a szíve. Gyermeket adott neki, és ezzel elvette az asszony szégyenét, felemelte őt, méltóságot adott neki. Az asszony pedig hálából felajánlotta fiát az Úrnak. Mi az Isten irgalma? Egyrészt az, hogy engedte, hogy az asszony könyörgése megrendítse a szívét. Isten nem közömbös az ember élete iránt. Az asszonynak nem csak arra volt szüksége, hogy dicsekedhessen egy gyerekkel, hanem arra, hogy érezze magában, hogy része Isten teremtő tervének, és életet tudjon adni. Szüksége volt arra, hogy élet fakadjon benne, kifejlődjön női, feleségi és anyai identitásában. A legnagyobb szégyent jelentette, ha valaki meddő volt. Akkor az egyenlő volt egy elszáradt ággal. Isten irgalma lényünk lényegének szól. Életünk értelmének, beteljesítésének. Ő nem dolgokat akar adni nekünk, valamilyen apró ajándékokat, hanem azt akarja, hogy kifejlődjünk abban, aminek ő tervezett minket, hogy felragyogjon bennünk valamilyen módon az ő apai, anyai, életadó lénye, amiben egész életünk értelmet nyer, beteljesül, értékessé, termővé válik. És Isten elköteleződik irántunk, míg helyre nem állította ezt az egységet, ami bennünket megillet, amiben ki tudunk bontakozni, amiben végérvényesen boldoggá válunk.
Feladat a mai napra: Megfogalmazom Istennek életem legmélyebb vágyát. Mi adná életemnek igazi értelmét?