XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 24., csütörtök

December 24.Iz 62,1-5                           (Isten nem nyugszik miattunk)

1Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 2Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. 3A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. 4Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek: „én gyönyörűségem”, és országodat: „menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. 5Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.

Van-e ennél szebb igerész, mely rávilágíthat Isten irántunk való végtelen irgalmára? Ha meg akarjuk érteni karácsony lényegét, azt, amiért Isten úgy döntött, hogy eljön közénk, akkor itt találhatjuk ennek csodálatos összefoglalását. E szavakban szemlélhetjük az újszülött Jézus arcát. Mintha ő maga szólalna meg a kis jászolból, és ezt mondaná nekünk: Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 2Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. 3A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. 4Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek: „én gyönyörűségem”, és országodat: „menyasszony”. 5Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. Jézus ezért jött! Olvassuk el újra meg újra az egyes mondatokat, és engedjük a lelkünk mélyére hatni. Ismételgessük magunkban azt a szót vagy képet, és időzzünk el annál, ami a legjobban megszólít minket, és beszélgessünk el Jézussal, mint barát a barátjával, mint kedves a kedvesével, míg el nem tölti szívünket Isten irántunk való szeretete.
Feladat a mai napra: Az ünnepre való készülődés közepette időt szakítok magamnak arra, hogy megálljak Jézus jászlánál, és ott elidőzzek nála.