XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2020. január 1., szerda

Január 1.


Fil 4,4-9                             (veletek lesz a béke Istene)
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.

Ma is legyünk hálásak és hálaadással fogadjuk el Isten kézéből ezt az új esztendőt: a 2020-es évet. Hogyan akarjuk megélni ezt az évet? Mit kívánunk ettől az évtől, milyen vágyakozásokkal tekintünk ez elé az év elé? És milyen előítélet él talán már bennünk? Szent Pál szavai irányításul szolgálhatnak nekünk: Örüljetek az Úrban szüntelenül! Hogy ne hiányozzon az öröm, hogy legyünk szelídek, jóságosak, és ne aggódjunk. Bár nem tudjuk, hogyan fog alakulni ez az év, és talán van okunk az aggodalomra, de ezzel nem vagyunk egyedül, Istentől minden időben kérhetjük a segítséget: „hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.” Ha így teszünk, béke költözik a szívünkbe. „Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” A béke pedig az egyik legfontosabb és legkívánatosabb dolog az új évben. „Békés új esztendőt!”, szoktuk írni a képeslapokra, mint újévi jókívánság. Nem véletlen, hogy az újév első napján tartjuk a nemzetközi békenapot. Ilyenkor is mindig újra felfedezzük, hogy – bár annyira kívánjuk a békét – mennyire messze állunk attól, hogy mindenhol a világban az emberek békésségben éljenek. Isten nélkül nem lesz marandó béke, sem nagyban, sem kicsiben. Ez a mi feladatunk, felelősségünk, hogy saját környezetünkben, családunkban kezdjük el megteremteni a békét. Kérjük ma, a Szűz Anya ünnepén különösen is őt, hogy mint a béke királynője, segítsen, hogy ebben az új esztendőben megőrizzük a békét családjainkban.
Feladat a mai napra: Felírom egy papírlapra ennek az új évnek a szándékát és egy számomra látható helyre teszem.