XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 20., hétfő

Január 20.

 Mt 4,18-22: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 
Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.


Jézus hívó szava a halászokat szorgos embert próbáló munkájuk közben éri. Nem akkor, mikor imájukat mondják, nem a templomban, nem csendes meghitt beszélgetés során fehér asztal mellett ülve. A halászok nem hitviták provokálásával, tudományos kérdezősködéssel vagy ájtatos viselkedésükkel nyerték el Jézus figyelmét. Nemes egyszerűséggel, nyugalommal és természetességgel végeztek minden munkát, ami a halfogás mesterségével kapcsolatos. Aztán a csónakjukban ülve türelmesen várakoztak a teljesen bizonytalan kimenetelű történésre, a halak jöttére. Jézus meglátja bennük ezeket a képességeket, és erre alapozva építi fel természetfeletti világukat.
 Az emberhalász mesterség is hasonló: hirdetni fogják az Igét- akár alkalmas, akár alkalmatlan, magukat adva,mint csalit, hogy Jézushoz vonzzák az embereket-még akkor is ha fáradozásuk kimenetele teljesen bizonytalan.

  Amikor Jézus hozzánk szól, nézzük Őt, és nézzük az Ő szemével magunkat. Ő ismer minket, Ő az, aki tudja mire teremtett minket. Tudja, milyen talentumokat adott nekünk, így bátran rábízhatjuk magunkat.Az első tanítványok Jézus egy szavára a teljesen bizonytalan jövőbe vetik magukat. Olyan nagy hatással volt rájuk Jézus, hogy bíztak abban, hogy az emberhalászat mesterségét meg fogja tanítani nekik. A halászok jó tanítványok lettek, hiszen általuk tudjuk, hogy Jézus minket is újjá tud teremteni szavával és szentségi jelenlétével. 
Feladat a mai napra:  Legmegszokottabb, rutin tevékenységeink között is figyeljünk Jézus hozzánk szóló, hívó szavára.