XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 16., csütörtök

Január 16.

Mt 16, 13-20: Péter vallomása: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.
A mai imádságomban a tanítványokkal szemlélhetem Jézust, aki megkérdezi tőlük, hogy „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Mit látok, hogy magam körül az emberek kinek tartják Jézust, mit gondolnak róla? És számomra kicsoda Jézus? Péter tanítványsága és közvetlen kapcsolata Jézussal mondatja ki az igazságot: „Te vagy Krisztus az élő Isten Fia”! Mások, azért nem ismerik ezt fel, mert nincsenek, Vele közvetlen kapcsolatban. Péter kapcsolata Jézussal nagyon hasonlít Jézus és az Atya kapcsolatára, amiből Jézusnak az Atya ismerete származik. Ilyen mély és személyes kapcsolatra hív minket Jézus. De nem csak, hogy Jézust ismerjük meg, hanem hogy Isten fiai és leányaiként úgy ismerjük az Atyát, ahogy Ő.
Feladat a mai napra: Ránézhetek az életemre a mai nap, hogy nekem, van e olyan mély, közvetlen kapcsolatom Jézussal, hogy én is ki merjem jelenteni, szívből, hogy “Te vagy Krisztus az élő Isten Fia”.