XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 13., hétfő

Január 13.

 Lk 1,26-38: Jézus a Magasságbeli Fia, aki Szűzmáriától született.
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Amikor ma imádkozni készülünk, szítsuk fel magunkban azt az örömöt, ami Mt 11,27 „senki sem ismeri a Fiút csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek ki akarja nyilatkoztatni” fejeződik ki. Nekünk is ki akarja nyilatkoztatni magát Jézus, és bevezetni életének titkaiba. A mai szentírási rész rámutat nekünk arra, hogy az Ige megtestesülése nem egy rendkívüli, földöntúli esemény révén jött létre, hanem egy emberi anya által, aki befogadta Isten szavát, aki elhitte Istennek, amit mondott neki Gábor angyalon keresztül. Mit nyilatkoztat ki itt nekünk magáról az Atya? Azt, hogy Istennek, terve van az üdvösségről és ezt Gábor angyal elküldésével el is „kezdi”. Közvetlenül avatkozik be a történelembe. Emberi ésszel felfoghatatlan dolgot, dolgokat tud véghez vinni. Mária meg is kérdezi, hogyan lehetséges ez? A Szentlélek műve lesz. De az Atya nem akarja tervét Mária beleegyezése nélkül végbe vinni. Mit is jelent tehát Isten gyermekének lenni? Szabad szívvel együttműködni Istennel, anélkül, hogy Isten ránk erőltetné az ő tervét (Mária ugyanis nemet is mondhatott volna, ha nem tudott volna beleegyezni Isten tervébe). Isten nem egy röpke kalandra hív minket, hanem az örökkévalóságra szól: Uralmának nem lesz vége.
Feladat a mai napra: A mai nap megerősíthetem hitemet abban, hogy ma is Ő uralkodik és átadhatom Neki magamat. ”Király és országának nem lesz vége”