XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 14., kedd

Január 14.

Mk 1, 9-11: A keresztségben Isten gyermekei lettünk
Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Ma, amikor belépünk az imádságba, szemlélhetjük Jézust, aki Keresztelő Szent Jánosnál megkeresztelkedik. János két dolgot biztosan tudott az eljövendő Krisztusról, hogy nem ő maga az (Keresztelő János), a másik pedig, hogy az, akire a Szentlélek rá száll és rajta marad, az a Krisztus. Ebben a szentírási részben ez meg is történik. Maga az Atya mondja, hogy „Te vagy az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Ebben a pillanatban jelen van az egész Szentháromság, a Lélek, az Atya és a Fiú. Jézust szemlélhetjük, hogy milyen mély egységben, közelségben él a Szentháromság többi tagjával. A keresztség által mi is Isten gyermekei lettünk. Az Atya fölöttünk is kimondta: “Te vagy az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Mi is megvagyunk hívva arra, hogy Jézushoz hasonlóan megéljük a Szentháromság közelségét, és bensőségességét.
Feladat a mai napra: Megpróbálok ma annak a tudatában élni, hogy Istenhez tartozom, mint az Ő szeretett gyermeke.