XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 18., szombat

Január 18.

 Róm 8, 14-17.26-29: Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.”
A mai szentírási idézet elvezet minket saját valóságunkhoz. A héten Jézust tartottuk szem előtt, őt szemléltük, és az ő életének fényében tekintettünk saját életünkre. Most rajtunk a sor. Szt. Pál ránk mutat és bevezet minket annak a titkába, hogy mit is jelent Isten fiai és lányaiként élni. Csak azok élhetnek Isten fiai és lányaiként, akik hagyják magukat a Szentlélek által vezetni. A szentlélek elvezet minket a szabadságba, megszabadít a félelemtől, és képessé tesz minket arra, hogy Istent Abbának, Atyának nevezzük. Ő tesz tanúságot a lelkünkben saját magunk előtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gyermekei és örökösei és Krisztus társörökösei. Ő siet segítségünkre a gyöngeségünkben. Ő imádkozik helyesen bennünk, és ő tanít meg minket arra hogyan is kell helyesen istengyermekeihez méltóan imádkozni. Ő jár közben értünk. És mindent a javunkra fog váltani, ha egyetlen fókuszunk van: hogy szeressük az Istent. És ő fog minket Jézus képmására átalakítani, hozzá hasonlóvá tenni, hogy az Atya úgy hallgasson meg minket, ahogy Jézust, úgy gyönyörködjön bennünk mint Jézusban, és úgy vonjon be megváltó művébe, mint Jézust. A kérdés azonban az, hogy akarom-e ezt? Akarok-e tényleg Isten fia/lányaként élni? Ha igen, akkor Szűz Máriával együtt mi is kijelenthetjük: Legyen nekem a te Igéd szerint!
Feladat a mai napra: Kérhetem Jézust, a Szentlelket, az Atyát, hogy erősítse meg a Szentháromsággal való kapcsolatomat, a beléjük vetett hitemet és bizalmamat.