XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 15., szerda

Január 15.

Mt 4, 1-11: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” Jézus elutasította: „Távozz, ördög! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára.
Ma, amikor, elmélyülünk az imádságban, akkor szemlélhetjük, azt, hogy Jézus Isten Fiúságához hozzá tartozik a megkísértettség. Fiúsága annyira nyilvánvaló, hogy még az ördög sem tudja lehazudni, bár fondorlatosan megpróbálja. Pontosabban kifejezve, maga a Fiúság áll a kísértések fókuszában: „Ha Isten Fia vagy” kísértése kétszer is elhangzik. Ezzel rá akarja venni Jézust arra, hogy önmagára tekintve hasznos módon éljen Fiúságának hatalmával: köveket változtassa kenyérré, hogy ne kelljen éhezni, próbálja meg, hogy az Atya tényleg elküldi-e angyalait, ha leveti magát a templom párkányáról, vagy gyorsan és olcsón szerezze meg az egész világot, nem az emberhalász fáradtságos munkájával. Szemlélhetjük azt is, hogy Jézus, aki ismeri az Atyát mennyire más Istenképet állít elénk már itt is. Az ördög, aki Istent csodatévő, a saját érdekeit szolgáló, nagyhatalmú, különleges seregekkel rendelkező, ezt a saját maga „szórakoztatására” használó olyan  úrnak állítja be, valójában az ördögnek a képe, aki azt akarja ugyanúgy imádják őt. Jézus azonban megmutatja nekünk az igaz Istent, és teljes alázattal, bizalommal és türelemmel aláveti magát neki, és hozzá ragaszkodik. Hogyan élem meg istengyermeki mivoltomat? Milyen az én istenképem? Mit várok az Istentől, ha szorult helyzetbe kerülök? Mit akar Jézus nekem tanítani?
Feladat a mai napra: Megfogalmazhatom magamnak őszintén a saját Istenképemet, és kérhetem Jézust, hogy alakítsa ezt az Ő kinyilatkoztatása szerint.