XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2020. január 3., péntek

Január 3.


Jn 1,29-34                          („Nézzétek, az Isten Báránya!”)
Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.” Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.”

Miután Keresztelő János magáról beszélt a zsidóknak, a mai idézetben tanúságot tesz Jézusról. János evangélista nem számol be arról, hogy Jézus találkozott volna Keresztelő Jánossal. Csak annyit írt, hogy János látta Jézust, és mit mond azután nagy meggyőződéssel róla. A más evangéliumokban azonban azt halljuk, hogy volt egy idő, amikor Keresztelő János is kételkedett, hogy vajon Jézus a várt Messiás. Itt pedig János felismeri Jézust nem csak, mint a Messiást, hanem ezt a két elnevezést adja neki: az Isten Báránya, és az Isten Fia. Nem használta a messiási címeket, amelyeket tőle kérdeztek (Illés, a próféta), inkább másokat alkalmazott. Ezzel fejezi ki, hogy Jézus több és más, mint a Messiásról létezett elképzelései…ami a Márk evangéliumban csak a végén egy ember ajkáról hangzott el, pontosan a százados ajkáról, amikor látta, ahogyan Jézus meghalt a kereszten: „Ez az ember valóban Isten Fia volt.” A János Evangéliumban pedig az elején már Keresztelő János elmondja. „Az Isten Báránya” egy egyszeri Krisztus elnevezés, melynek származása nem teljesen tisztázott. Utal Jézus küldetésére, ahogyan Jézus neve a Máté Evangéliumban: „Fiút fogsz szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1,21). Ezt a tudást, hogy ez az ember Jézus Isten fia, János nem magától vette, hanem Isten indításából. Mondja, hogy maga nem ismerte Jézust (nem csak fizikai értelemben), de Isten adta neki a megértést.
Feladat a mai napra:Láttam és tanúskodom róla, hogy ő ...” Mit mondanék én Jézusról, mit láttam már?