XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2020. január 5., vasárnap

Január 5


Lk 11, 1-4 : Lépjünk be Jézus imádságába
Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait.” Erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szükséges kenyerünket mindennap. Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe.”

Amikor ma imádkozni készülünk, tegyük magunkévá a tanítványok magatartását. Ők már valamennyire jártasak voltak az imában, hiszen hívő emberek voltak, sőt, néhányan Keresztelő János tanítványai voltak, aki őket már imádkozni tanította. Mégis, amikor Jézusra tekintettek, azt érzékelték, hogy más az ő imája. Ezért félretették minden tudásukat, és felszították magukban a vágyat, hogy eltanulják Jézus imájának a módját. Az eucharisztia iskolájában mi is be szeretnénk iratkozni Jézus iskolájába. Szeretnék eltanulni tőle, mit jelent “Isten-Fia-módjára” imádkozni. Engedjük meg Jézusnak, hogy a személyes Mesterünk és Tanítónk legyen.
Jézus készségesen válaszol a tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk!” Jézus első titka: Atyának szólítja Istent. Ezzel meghatározza a viszonyt, ami közte és Isten között van. Nem egy távoli Istenhez imádkozik, hanem olyan Istenhez, aki számára közel van, akinek családjához tartozik. De Jézus nem csupán azt mondja, hogy “Atyám”, hanem “Atyánk”. Az ajtó a mély és igaz imához a mi saját családi viszonyulásunk az Istenhez: A keresztség által Isten gyermekei lettünk. Ezért az imában is be kell lépnem ebbe a családias viszonyba. Egy olyan családias viszonyba, amelyet mély tisztelet jellemzi. Ez Jézus második titka: “Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szükséges kenyerünket mindennap. Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe.” Ez a tisztelet az Atya iránt Jézus szívének a legmélyéből fakadt. A mély tisztelet azt jelenti, hogy szívből elismerem Isten felsőbbségét, hogy minden jó tőle származik, hogy ő gondoskodik gyermekeiről, hogy rá bízhatom életemet, hogy benne igazi békében élhetek, ha én is keresem a békét embertársaimmal szemben. Jézus harmadik titka: ezt az imát nem csupán elmondta, hanem élte is. Tettekre is váltotta, hozzá igazította belső magatartását, döntéseit azokhoz a szavakhoz, amiket nap mint nap kimondott. Így az Atya töltötte be élete első és legfontosabb helyét. Aki így imádkozik, annak szívében eljött Isten országa.
Feladat a mai napra: Kiválasztok magamnak egy mondatot a Miatyánkból, amit napközben is újra meg újra felidézek magamban, és próbálom hozzá igazítani belső hozzáállásomat, cselekedeteimet, döntéseimet.