XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 1., szombat

Augusztus 1.Jn 10,14-18                       (odaadás)
Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért... Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától.”
Jn 15,12
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.

A szentháromságos szeretet másik tulajdonsága az odaadás. Egyik leggyönyörűbb teológiai magyarázat a szentháromságról Szentviktori Richárdtól egy 12 századi teológustól származik, aki „az isteni és az emberi szeretet analógiájáról ekképp vélekedik: "Senkiről sem mondják, hogy tökéletes a szeretete, ha csupán önmagát mint magánzót (...) szereti. Kell, hogy a szeretet (amor) másvalaki felé irányuljon: csak így lesz belőle önzetlen, igazi szeretet (caritas)". Ahol tehát nem fordul egymás felé több személy, "nincs igazi szeretet".... Ha Isten kezdet és vég nélküli caritas (agapé), akkor mi őt csak egy társas lény analógiája szerint képzelhetjük el. Úgy, hogy Ő egyenértékű, egyenrangú örök személyek közössége (vö. III,2 és 7). Ebben mindegyikük szerető és szeretett, viszontszerető és viszontszeretett. És ez a kölcsönös viszony mérhetetlen boldogságuknak is forrása (vö. III, 3). "Nagy gyengeség jele, ha az egyik nem tűri, hogy a neki jutott szeretetben társa legyen, hogy ebben a szeretetben más is részesüljön" (II, 11). Istenben elképzelhetetlen a féltékenység érzelme. Így a hármasban megélt szeretet Benne valóságos felsőfoka a kettesben megéltnek. Így a közösen szeretett harmadik mindig újra kinyitja kölcsönös viszonyukat nemcsak egy másik, hanem mások felé.”[1] Szentviktori Richárd a szentírásra alapozza magyarázatait. Jézus erről az állandó odaadásról, agapéról beszél, szeretni és viszontszeretni. Azzal szereti az Atyát, hogy odaadja életét a rábízott juhaiért. Nem azért teszi, mert rávolna kényszerülve, vagy úm. „kutya kötelessége”, hanem azért, mert annyira szereti az Atyát és szereti mindazokat, akiket rábízott. Ezért mondja: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Azt mondja Szentviktori Richárd: „És ez a kölcsönös viszony mérhetetlen boldogságuknak is forrása” Ugyanabban az idézetben mondja Jézus is: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök (Jn 15,11). Igen, az odaadás az öröm forrása. Bár néha a fájdalom forrásává is válhat, ha az odaadás hamis aktivizmusból származik, vagy abból a belső kényszerből, hogy fel kell mutatnom valamit, ki kell érdemelnem a másik szeretetét, és nem csupán csak abból a mély vágyból fakad, hogy szeretni akarok, viszonozni akarom szeretetemet annak, aki engem szeret. Aki önzetlen szeretetből odaadja életét, nem nyújt be számlát a végén, hanem akkor is szereti a másikat, ha az éppen nem képes felfogni szeretetemet. Ilyen a szülői szeretet. A szülőnek sokat kell várnia arra, hogy gyermeke megértse, hogy mit tett meg érte. Sokszor csak akkor tudja felfogni a gyermek, ha maga is szülővé válik. De Istenben teljesen biztos, hogy az odaadott szeretet érdemes, mert maradandó gyümölcsöt terem.
Feladat a mai napra: Miben tudnám ma odaadni magamat a családomért?


[1] Gánóczy Sándor. A Szentháromság communiója.