XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 4., kedd

Augusztus 4.Tób 8,4-8.15-17                (Imádkozzunk együtt)
Közben a szülők kimentek és bezárták az ajtót. Tóbiás fölkelt az ágyból és azt mondta Sárának: „Kelj fel, nővérem! Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét.” Az fölkelt és elkezdtek imádkozni, hogy oltalmat találjanak. Tóbiás kezdte: „Áldott vagy, atyáink Istene! Áldott a te neved örökkön-örökké! Dicsőítsenek az egek és mind a teremtmények mindörökké. Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül mellé adtad a feleségét, Évát. Tőlük származik az emberiség. Azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló segítőtársat. Uram, én most nem rendetlen vággyal veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjon és találjak én is, és együtt öregedjünk meg.” Közösen rámondták: „Úgy legyen, úgy legyen!”....
Akkor [Sára szülei] áldották az ég Istenét és mondták: „Áldott vagy ó Istenünk, minden szent és tiszta áldással, és áldjon téged összes szented és minden teremtményed, összes angyalod és választottad áldjon téged mindörökké. Áldott vagy, mert megörvendeztettél engem, s nem történt meg, amitől rettegtem, hanem nagy irgalmasságod szerint bántál velünk. Áldott vagy, mert irgalmas voltál e két egyetlen gyermekhez. Adj nekik Uram, irgalmat és egészséget, tedd teljessé életüket örömben és kegyelemben.”

„Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz” - a közös imádság csakúgy mint az egyéni imádság hozzátartoznak a családi imaélethez. Az ószövetségben, Tóbit könyvében találjuk ezt a szép példát a házastársi közös imára, ill. hogyan imádkozhatnak együtt a jegyespár és a szülők. Tóbiás és Sára, az új jegyespár, Isten oltalma alá helyezték házasságukat még a nászéjszaka előtt. Igaz, Sára helyzete különleges, egyedülálló volt, hiszen már hét férje volt, akik mind meghaltak az első éjszakán, amikor beléptek hozzá. Talán féltek is attól, hogy Tóbiásnak is ez lesz a sorsa. Ezért volt különösen is fontos, hogy kérjék Isten segítségét, kegyelmét. Mégis, közös imádságukban szerepel a dicsőítés és a hála is, a teremtés rendjére vonatkozóan.   Imájuk meghallgatásra talál, és Tóbiás életben marad. Az idézett szakaszban olvassuk, hogy a jegyespár mellett Sára szülei is közösen imádkoznak. Amikor észrevették, hogy Tóbiás még él, szívből áldották az Istent. Milyen jó lenne, ha ez a két ószövetségi házaspár példája sok mai házaspárt is inspirálna arra, hogy gyakorolják a közös imádságot. Mivel sokszor nem megy ez magától és spontán, tanulási folyamat szükséges hozzá. Mégis rendkívül fontos, hogy a házastársak megtanuljanak együtt imádkozni, mert érdemes. Egy házaspár, akik már több mint 30 éve házasok, beszámoltak a Mária Rádióban arról, hogy az utolsó tíz évben minden este közös imádsággal fejezik be a napjukat, és hogy ez mennyire éltető számukra. Elmondták, hogy a közös imádság mentette meg házasságukat és újította meg kapcsolatukat.
Feladat a mai napra: Házastársammal, vagy más családtaggal, akár az egész családdal együtt imádkozom el egy rövid imát (Miatyánkot, Üdvözlégyet, kedvenc imánkat,....), és saját szavakkal adunk hálát az Úrnak a napért, azért, amit éltünk.