XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 24., hétfő

Augusztus 24.Lk 17,20-21                       (Az Isten országa közöttetek van)
A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.”

Ezen a héten arról szeretnénk elmélkedni, hogy mit is jelent Isten országát megélni a családban. Jézus nagyon sokat beszél Isten országáról. Az evangéliumokban rengeteg példabeszédében mindig újabb és újabb dimenzióját állítja lelki szemeink elé. Mit is értünk Isten országa alatt? Hogyan kell ezeket értelmezni? Nyilván ezen a héten csak pár szöveggel tudunk foglalkozni, de talán segítenek bepillantást nyerni Jézus alapvető üzenetébe. Josef Ratzinger „a Názáreti Jézus” című könyvében így fogalmazza meg: „A „mennyek országa” kifejezés nem valami egyoldalúan túlvilági valóságot jelent, hanem Istenről van szó, aki éppúgy evilági, mint túlvilági – aki a világot végtelenül meghaladja, de egészen benne is van.” A görög baszileia szó cselekvést fejez ki: Isten uralmát. Persze a zsidókat nagyon érdekelte azt, hogy mikor jön el az Isten uralma? Mennyire várták, hogy végre eljöjjön a Messiás, és vele együtt az Isten országa! Ezért kérdezték tőle: mikor jön el az Isten országa? Jézus ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.” Amikor Isten országát megpróbáljuk elképzelni, akkor sokszor egy bizonyos térre, területi valóságra gondolunk, vagy a belső valóságunkra. Jézus mondta, hogy Isten országa köztünk van. De hogyan? Ismét Ratzinger bíboros azt mondja: „Isten országa, aki közöttünk áll, maga Jézus, csak nem ismerjük... Isten országának új közelsége, amelyről Jézus beszél, ő maga. Az ő jelenléte és tevékenysége által a cselekvő Isten egészen új módon itt és most belépett a történelembe.”[1] Ha tehát Isten országa Jézus személye, akkor úgy lesz köztünk, családunkban, ha befogadjuk őt az életünkbe. Legfőképpen a szentségek vétele által, főleg az eucharisztia által, de azáltal is, hogy hagyjuk őt cselekedni az életünkben. Akkor érezni fogjuk, hogy abban, aki befogadta Jézust, jelen van az élő Isten és általa felénk lép.
Feladat a mai napra:  Elbeszélgetünk a családban arról, hogy kinek mit jelent Jézust befogadni az életébe és általa élni. Hogyan lehetne Jézus még élőbben jelen köztünk?


[1] Josef Ratzinger. XVI. Benedek pápa. A  Názáreti Jézus. 62., 65.o.