XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 20., csütörtök

Augusztus 20.Róm 8,14-16.26-29          Bérmálás                           (a Lélek jár közben értünk)
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.

Ma legyünk hálásak különösen is az ajándékok ajándékáért: a Szentlélekért, akit Jézus az Atyától kért övéinek: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, … nálatok marad és bennetek lesz.” (Jn 14,16-17). És akit a keresztségben és a bérmálásban kaptunk meg: A keresztségben a Szentlélek temploma lettünk és az Ő ajándékai által lehetővé tette és teszi számunkra, hogy a Szentlélek irányítása alatt éljünk és cselekedjünk. A bérmálás szentségével pedig még tökéletesebben kötődünk az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölt el minket; szintén a Lélek ajándékával, mely beteljesíti bennünk a keresztség kegyelmét.[1] Ma is a Szentlélek segít nekünk abban, hogy keresztény azonosságunk szerint éljünk. A társadalom befolyása által a családban szintén háttérbe szorul keresztény identitásunk. A családban is bizonyos szerepeket veszünk fel, szerepekbe menekülünk. „Te ilyen vagy én olyan vagyok”. Igazi azonosságunkról azonban megfeledkezünk. A Szentlélek viszont emlékeztet minket arra, hogy Isten fiai, gyermekei vagyunk. A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Segít abban, hogy egyre nagyobb bizalommal éljünk az Atya iránt: általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Családban is így kell egymásra tekintenünk, Isten szeretett gyermekeiként és Jézus képmásaiként. Merjünk ma újra a Szentlélekhez fordulni, hiszen ő a legjobb partfogónk és ő az aki legjobban tudja, mire van szüksége mindannyiunknak a családban.
Feladat a mai napra: Minden családtag számára kérek a Szentlélektől egy ajándékot, és azért imádkozom, hogy részesüljön a Szentlélek egyik gyümölcséből.


[1] vö. Katolikus Egyház Katekizmusa 1265, 1266, 1285, 1288.