XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 26., szerda

Augusztus 26.Mt 13,31-33                       (A mennyek országa hasonlít a mustármagra)
Egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.” Ismét más példabeszédet mondott: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle.”

Érdekes ez a hasonlat, hogy a mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.” Annak fényében, amit már korábban mondtunk, teljesen új megvilágosítást nyer ez a részlet. Az ember, aki elveti földjében a magot, maga a Mennyei Atya, aki keresztség szentsége által elveti az ember életében Jézust. A legkisebb mag ez, de nagy fává terebélyesedik. Milyen gyönyörű ez a kép! Eleinte pici, azért pici, mert csupán lehetőségként és képességként kapjuk meg, ki kell bontakoznunk benne, vagyis, amint már mondtuk, be kell iratkoznunk Jézus iskolájába, tanítványává kell válnunk. Akkor viszont megerősödik és nagy fává terebélyesedik bennünk Jézus, és életünkben sok ember otthonra, táplálékra talál. Leginkább a szentek és szentéletű emberek életében válik számunkra kézzelfogható ez a valóság. Hány ember kap abból a túlcsorduló szeretetből, amelyet Jézus növel bennünk! Ha Jézus nem él bennünk, vagy nem bontakozhat ki, akkor van ugyan szeretet, de nagyon korlátolt mennyiségben, van türelem, de gyorsan fogy el, van befogadó készség, de csak pár ember számára. Akiben ki tud bontakozni Jézus, abban az emberben egyre jobban eltörli a korlátokat, lépésről lépésre képessé teszi őt arra, hogy minden emberhez szeretettel tudjon odafordulni, mindenkit elfogadni, befogadni, mindenkivel irgalmas és türelmesnek lenni. És nemcsak a szenteknél működik ez így, hanem minden embernél, aki Jézust határozottan befogadja életébe! Sőt, mi több, az az ember olyan lesz mint a kovász, szeretete, békéje, kedvessége napsugárként átjárja a fagyos, langyos emberi kapcsolatokat, közösségeket, a szeretet és a béke otthonává tudja varázsolni a családot.
Feladat a mai napra: Ma kérem Jézus segítségét, hogy jól tudjam szeretni a hozzám tartozókat, és a szeretet gesztusaival tudjam éreztetni velük, hogy értékesek számomra.