XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 21., péntek

Augusztus 21.Oz 2,16- 22                          házasság                              (Eljegyezlek magamnak)
Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek. Visszaadom neki szőlőskertjeit, Ákor völgyét, mint reménye csillagát, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről. Azon a napon - mondja az Úr - így szólít majd engem: „Férjem!” És nem mondja nekem: „Baalom!” Nem hagyom, hogy a Baalok nevét ajkára vegye, ne is emlékezzék többé a nevükre. Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal; eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.

Ózeás próféta úgy beszél Istenről, mint előtte egy ismert próféta sem. Illetve nemcsak beszél Istenről, hanem általa Isten szól a néphez, mint az igazi szerelmes. Ózeás házassága Istennek az ő népéhez való viszonyát mintázza. Isten is hűséges szeretettel szerette a választott népet, de a nép hűtlen lett hozzá: elkövette a bálványimádás, az idegen istenek tiszteletének házasságtörését. Isten azonban nem veti el népét, hanem megbocsát neki, és megfelelő bűnbánat, próbatétel után visszavezeti magához. Isten a hűtlen népet újra és örökre visszafogadja szeretetébe. A hűség a szövetség leglényegesebb feltétele. Isten mindig hű az ígéreteihez, de hűségére a népnek is a hozzá való hűségével kell válaszolnia. A jegyesek, házastársak közötti kapcsolat fejezi ki legszemléletesebben azt a viszonyt, amely a Sínai szövetség óta Isten és Izrael között fennáll. Ebből a viszonyból pedig a házastársi kapcsolat lényege vezethető vissza. A két fél a kölcsönös hűség, szeretet, ragaszkodás által ismeri meg egymást igazán. A kölcsönös hűséghez pedig szükség van arra a kegyelemre, amelyet a házasság szentsége magában hordoz. Amikor a jegyesek az Egyház színe előtt kinyilvánítják házasságkötési szándékukat, maguk szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét. Eljegyezlek magamnak. De a szentségi kegyelem tovább kíséri a házaspárt: „Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka nem korlátozódik a házasság szentségének kiszolgáltatására, hanem elkíséri a házastársakat egész életük folyamán. ... Jézus Krisztus velük marad”.[1] Kérjük a mai napon Istent minden egyes házaspárért, hogy a házasság szentségének kegyelme által erősítse kapcsolataikat, hogy szembe tudjanak nézni a kihívásokkal és az egymás iránti kölcsönös szeretetben növekedjenek.
Feladat a mai napra: Gyakorlom a hűséget: amit megígérek, azt megteszem.


[1] II. János Pál papa, Familiaris Consortio, apostoli buzdítása 56.