XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 16., vasárnap

Augusztus 16.Péld 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58
Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték: Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus azt felelte nekik: Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely az égből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.

A mai vasárnap már a negyedik alkalom, amikor evangéliumként hallunk János evangélium 6. fejezetéből egy részt. Jézus folytatja az élő kenyérről szóló tanítását és még egyszer hangsúlyozza, hogy ő maga, az ő teste az élő kenyér: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Ha ma úgy hallanánk ezeket a szavakat, mintha még sohasem hallgattuk volna, és elképzeljük, hogy egy számunkra idegen ember előttünk állva, mondaná ezeket, vajon nem támadna fel bennünk hasonló kérdés mint annak idején Jézus hallgatóságában: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Ha szó szerint értelmeznénk szavait, azt gondolhatnánk, hogy ez az ember fel akarja darabolni magát és enni adni a testéből, húsából. Azonban nem kannibalizmusról van szó, hanem teljesen másról, mégpedig az ember lelki táplálékáról. Jézus előre még nem magyarázza meg, hogyan adja testét és vérét a lelki táplálékul. Hallgatóságától egyszerűen hitet követel, hogy igaznak fognak bizonyulni szavai. Isten bölcsességében majd gondoskodik róla, éppúgy mint az olvasmányban a Példabeszédek könyvéből: „Megépítette házát a bölcsesség, s hét oszlopát is felállította. Barmait levágta, borát megkeverte, és asztalát is megterítette. Kiküldte szolgálóit és kihirdette a város legmagasabb pontjain: 'Ti tudatlanok, jöjjetek ide!' Az oktalanoknak pedig ezt mondta: 'Gyertek, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, amelyet kevertem!' Az élő kenyérről szóló tanítás igazából az utolsó vacsorán kapta igazi értelmét. A kenyér és a bór fölött mondott szavakból következik, hogy a kenyér Jézus testévé válik, a bór pedig Jézus vérévé. Jézus mély vágya, hogy ez legyen számunkra állandó lelki táplálékunk, amely a vele fennálló személyes kapcsolatunkat biztosítja, a vele való egyesülést: „Aki eszi az én testemet, és ti issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” Mi lehetne számunkra szebb üzenet, minthogy az Úrjézus olyan mély egységben kíván velünk élni, ami felülmúl minden emberi elképzelést? Szent Edith Stein egyik versében gyönyörűen fejezi ki Jézusnak ezt a vágyát: „Szeretettel tekintesz rám, és halk szavaim felé fordítod füledet. És mély békével árasztod el szívemet. De szereteted nem elégszik meg olyan megosztással, amely még engedi a szakítást. Szíved többre vágyik! Tested titokzatosan átjárja az enyémet, és a lelked egyesül a lelkemmel. Már nem vagyok az, aki egykor voltam!”
Feladat a mai napra: Időt keresek arra, hogy személyesen elmélkedjek a mai evangéliumról és ha valaki megkérdezi tőlem „Hogyan adhatja Jézus testét eledelül nekünk?”, elmagyarázom neki az Eucharisztiáról szóló tanítást.