XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. augusztus 3., hétfő

Augusztus 3.


Imádság a családban

Jn 15,1-8                            (Maradjatok hát bennem)
Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Jézus búcsúbeszédében találjuk ezt a gyönyörű képet a szőlőtőről. Jézus a tanítványaihoz beszél és magát a szőlőtőhöz, őket pedig a szőlővesszőkhöz hasonlítja. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” Ezzel arra akar rámutatni, hogy a kapcsolat, amely közte és a benne hívők között kialakul, az egy élő és éltető kapcsolat. Csak az tud termést, gyümölcsöt hozni, aki benne marad és tanításához, igéjéhez ragaszkodik. Jézus itt nemcsak egyes személyekhez beszél és nemcsak akkori tanítványainak szánja szavait, hanem mindenkit meghív a vele való éltető kapcsolatra. A családra tekintve ez azt jelenti, hogy ott is minden egyes családtag meg van hívva arra, hogy személyes kapcsolatban legyen Jézussal, és hogy ápolja is ezt a kapcsolatot. Ebből a létfontosságú kapcsolatból isteni élet fakad, amely maga a szeretet, és amely szükséges ahhoz, hogy egymást is szeretni tudjuk. A Jézussal való kapcsolat erősödésének és elmélyülésének módja pedig az imádság. Ezért fontos, hogy minden családtag szánjon magának időt – ajánlatos minden nap - arra, hogy személyesen találkozzon Jézussal az imádságban. „Mutasd meg nekünk, Jézus, hogyan tudunk benned jobban megmaradni mindennapi életünkben, családunk életében, és hogyan tudjuk családtagjainkat is segíteni abban, hogy veled élő kapcsolatban legyenek.
Feladat a mai napra: A mai napon engedem, hogy Jézus megszólíthasson és jelenlétét felfedezve, bennem maradjon.