XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 25., kedd

Augusztus 25.Mt 25,1-13                         (A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz)
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Máté 25. fejezete kulcsfontosságú szerepet játszik az evangéliumban. Miközben az Isten országáról beszél, a keresztény élet három pillérjét állítja elénk: a személyes Istenkapcsolatot, Isten ajándékainak bizalomteljes kibontakozását és Jézust szolgálatát a felebaráti szeretet cselekedeteiben. Ma a legelsőre akarjuk a figyelmünket irányítani. Jézus azt mondja: A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukba. Isten országa a tegnapi értelmezés szerint, maga Jézus. Az olaj semmi más, mint a Jézussal való személyes kapcsolat. Érdekes, amit a vőlegény a balga szüzeknek mond a végén, amikor azok beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Az ismerés kapcsolatra utal. Nem kifogásolja azt, hogy elkéstek, vagy, hogy nem voltak ott, amikor jött, hanem az mondja, hogy nem ismeri őket. Mit jelent Jézust ismerni? Nem elég tudni, hogy mi áll az evangéliumban, a szentmisére eljárni, a szentségekhez járulni. Akkor ismerjük meg Jézust, amikor befogadjuk őt az életünkbe, beiratkozunk iskolájába és így a személyes mesterünk lesz, mi pedig az ő tanítványa. Amikor mindent megosztunk vele, figyelmesen hallgatjuk a tanítását és életre váltjuk azt, akkor elérkezett hozzánk az Isten országa, akkor Jézusban Isten uralkodhat bennünk, és egyre jobban átformál minket az ő képmására. Jézus azt ismeri, akiben fel tudja ismerni saját tanítványát, saját képmását. Ezt viszont senki sem teheti meg helyettem. A családban gyakran előfordul, hogy csoportban gondolkozunk (mindenki eljár a templomba). De mindenki valóban Jézus tanítványa? Ráhagyatkozunk arra, hogy az apám/anyám, nagymamám/nagyapám hívő, akkor Isten engem is befogad majd az országába. A példabeszéd egyértelműen rámutat arra, hogy semmi másra nem hivatkozhatunk, sem a hívő családtagjaidra, sem a „kötelességszerűen lerótt imákra”, az egyetlen ami számít, hogy Jézus tanítása szerint éltünk-e, hogy képmása kibontakozott-e bennünk. A családban tehát nagyon fontos, hogy egymást buzdítsuk és serkentsük erre a személyes istenkapcsolatra.
Feladat a mai napra:  Ma hosszabb időt szánok a Jézussal való találkozásra. Tőle akarok tanulni.