XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. augusztus 9., vasárnap

Augusztus 9.1 Kir 19, 4-8; Ef 4, 30-5, 2; Jn 6, 41-51
A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mivel azt mondta: Én vagyok a kenyér, aki a mennyből szálltam alá”, és azt mondták: Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Hogyan mondja most: ’A mennyből szálltam alá’?” Jézus azt válaszolta nekik: Ne zúgolódjatok egymást közt. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: ,Mindnyájan Isten tanítványai lesznek’”. Mindaz, aki az Atyától hallott és tanult, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.
A mai vasárnapon elhangzó szentírási rész szerint Jézus folytatja az Eucharisztiáról szóló tanítását. De már az első mondatból kiderül, hogy az emberek nem értik, ill. félreértik, és zúgolódni kezdenek ellene, mert csupán emberi mivoltánál ragadnak le, hogy József fia, az ács... „Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” Valóban nehéz megérteni Jézus tanítását, hiszen az Eucharisztia az egyik legnagyobb titok, és egyben Isten legcsodálatosabb ajándéka. Ezért mondja Jézus: „Én vagyok az égből alászállott kenyér. „Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, -- és én feltámasztom az utolsó napon... Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van... Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”  Keresztény hitünk szépséges üzenete, hogy Jézus értünk meghalt és feltámadt, hogy nekünk örök életet adjon, és végérvényesen megtörje a bűn és a halál hatalmát. Ez a hit az Ő ajándéka. Nem magunkból vettük, hanem Tőle kaptuk, mert magához akar vonzani minket. Ne álljunk hát meg pusztán a külső dolgoknál, hanem szítsuk fel magunkban a hitet és gondolkozzunk el azon, hogy mi van a dolgok mögött. Amikor Szentáldozáshoz járulunk, tudatosítsuk magunkban, hogy Ő az Úr, az élő Isten, aki eljön hozzám, hogy eggyé legyen velem, és örök életet adjon nekem.
Feladat a mai napra: Engedjük ezen a héten, hogy Jézus tápláljon minket Igéjével és Szent Testével és Vérével. Erősítsük meg a Belé vetett hitünket.