XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. január 12., hétfő

Január 12.Mt 5,1-3                                      (Boldogok a lélekben szegények)

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”

Engedjük, hogy Jézus a mai imádságban minket is felvigyen magával a hegyre, mert a hegy az Istennel való találkozást jelképezi. Az ószövetségben a hegyeken történtek az isteni kinyilatkoztatások. Ezért nem véletlen, hogy Jézus a hegyen tanította tanítványait, az úgy nevezett hegyi beszédben, és beszélt a szeretet új parancsáról („én viszont azt mondom nektek”) és a boldogsághoz vezető útról. Fontos, hogy melyik mondattal kezdi beszédét: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” De milyen szegénységről beszél Jézus, ahol az ember mégis boldog lehet? Mert bennünket inkább szomorúság tölt el, ha szegénységet tapasztalunk. Létezik több fajta szegénység, és biztos, hogy Isten nem minden fajtáját hagyja jóvá és akarja. Jézus itt a lélekben szegényekre hívja fel tanítványai figyelmét. Azok a lélekben szegények, akik bensőleg szabadok minden gazdagságtól, akik nem ragadnak le dolgokon, embereken vagy saját magukon, hanem egyedül Istenben bíznak, és tőle várnak mindent. Jézus maga a lélekben szegény, és életére tekintve megérthetjük a szegénység igazi jelentését. „A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is.” (Jn 5,19) Az Atyával való kapcsolatban rejlett Jézus gazdagsága, boldogsága. Meghív minket, hogy mi is szegény szívvel ezt a boldogságot keressük. „Boldog vagy, ha te is a lélekben szegény vagy.” Ez sosem parancs, hanem mindig meghívás, tanács és ígéret. Jézus, mutasd meg nekem az igaz szegénység útját!
Feladat a mai napra: Olyan dolgot, ahol még magamban bízom és egyedül, saját erőmből akarok megoldani, Isten kezébe helyezem.