XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 1., csütörtök

Január 1.Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21                 (A Szűzanya a mi anyánk)

Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.
Az év első napja a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja ünnepe. Nagy ajándék, hogy a Szűzanyával kezdhetjük az új évet, az ő oltalmába bízhatjuk az előttünk álló esztendőt. Őt adta mellénk Jézus, hogy kísérjen minket a megistenülésünk útján. Hiszen ki tudná jobban Máriánál, hogy mit jelent Isten gyermekeiként élni a mai világban? Ő, aki Jézust felnevelte, és segítette hivatásának beteljesítésében, és aki az apostolokat is kísérte saját fejlődésükben, bennünket is ő tud legjobban kísérni mindennapjainkban, hogy Isten akarat szerint éljünk és fejlődjünk. Hiszen mindnyájan azt a meghívást kaptuk, hogy Jézus Krisztushoz váljunk hasonlóvá: Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!” Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Mit jelent számomra Isten gyermekekén, örököseként élni? Milyen az istengyermekének imádsága? Átgondolhatom, hogy eddig milyen módon imádkoztam. Milyen hívást érzek Istentől, mire indít engem a Szentlélek? Mária megtaníthat minket saját imádságára, arra a belső hallgatásra, figyelmességre, szemlélődésre, amint szívében őrzött meg minden szót, minden kinyilatkoztatást, és engedte, hogy Isten a maga idejében feltárja adja az egész képet.
Feladat a mai napra: Rászánok időt arra, hogy ma a Szűzanyával hosszabban elbeszélgessek, és kérem az ő segítségét, hogy tanítson engem Isten gyermekeként élni.