XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 23., péntek

Január 23.1Kor 6,13.17-20             (A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért)

A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

Pál a Korinthusiakat tanítja a tisztaságra. Korinthus a görög félsziget legjelentősebb városa volt. Intenzív kereskedelmi tevékenység központjaként vonzotta a kereskedőket, befektetőket. Korinthus kikötőváros volt, melyben több különféle származású nemzet, vallások, és kultúrák képviselték magukat. Azonban abban az időben nagyon hírhedt város is volt az emberek szabados életfelfogása miatt. Mottójuk volt, hogy „carpe diem”, éldd ki magad, „mindent szabad”. Talán hasonló kihívás előtt találhatták magukat az akkori keresztény közösségek, mint a mai keresztények is, hogy ostobaságnak tűnt annyi mindenről lemondani, rendezett, önmegtartóztató életmódot élni, holott úgy látszik a boldogság az anyagi dolgok élvezetében és az ösztönök kiélésében áll. Szent Pál azonban rávilágít az igazságra:  Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. A öröm teljessége az Úrral való egyesülésben áll. Ő értünk lett emberré, szeretetből felvállalta emberi, testi életünket, hogy magához emeljen, önmagával egyesítsen. Ez az ember legnagyobb méltósága! Jól tesszük, ha ennek az igazságnak fényében élünk, ha gondosan megválogatjuk életmódunkat, hogy valóban Isten méltó temploma legyünk, és az Úr szívesen lakjon bennünk. Hiszen nem a jelen világért élünk, hanem az örökkévalóságért, ahol majd tökéletes lesz Istennel való egyesülés.
Feladat a mai napra: Ma egy konkrét dologról szeretnék lemondani. Lemondásomat felajánlom valakiért.