XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 31., szombat

Január 31.Jn 2,1-10        („Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” )

Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.”Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták –, hívatta a násznagy a vőlegényt,  s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” 

Fiatalkoromból emlékszem erre a dalra: Mária, az emberi nemből (közülünk) való, mivel ő az első, aki elmondja nekünk életével, mit jelent Fia tanítványának lenni, nemcsak Jézus anyja, azt is tanítja nekünk, hogy mit jelent emberinek és isteninek lennünk, és mit jelent Isten gyermekeinek lennünk. Mária, egyszerű názáreti asszony, aki jól ismerte a fiát és a fia őt. Mária, aki előttünk élt, el tudja mondani nekünk, hogy ne féljünk követni őt, hallgassátok, mit mond ő, mert őt követve biztos úton járunk. A bizalom Jézusban nem csal meg, ezért most égi édesanyánk számunkra azt mondja: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”  Életbölcsessége van. Ő tudja, hogy az ember átalakulása és érettsége időt vesz igénybe. „Az ember önmagától bizony képtelen lényegi változást előidézni saját életében: újjászületni; meghalni, hogy feltámadjon; önzését szeretetre változni; gyűlöletét és individualizmusát közösségi és testvéri létté; énből Krisztussá válni. Csak Isten, akinek semmi sem lehetetlen, taníthat és oszthatja meg ezt velünk gyengéden és türelmesen, Mária közbenjárásával. Ő virraszt velünk, a feltámadásra való figyelmes várakozásban; az ő anyai kezének szelíd és mégis erőteljes, befogadó és megtartó érintését tapasztalhatjuk életünk és testvéreink életének minden megrázkódtatásában. Anyai, szívélyes magatartása megnyitja és feltámasztja bennünk az Atya gyengéd és kimondhatatlanul szerető tekintetét és Jézus biztos és bensőséges ölelését, mely számunkra egy egészen új és szilárd barátságot nyújt.” (Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség, Konstitúciója 80.). Mária a szenvedésében is azonosult a fiával, és ott volt Jézus keresztje alatt, és minden gyermeke keresztje alatt.  Mária az, aki ismeri a szenvedéseket, örömöket és reményeket, mert tudja, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna.  Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.  (Jn 19,25-27)

Feladat a mai napra: Milyen ügyekben vagy helyzetekben kéri tőlem Mária, hogy: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”