XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. január 17., szombat

Január 17.2Kor 8,9-10.13-15 (Jézus bár gazdag volt, értünk szegénnyé lett)

Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nemcsak hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is az áll: „Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.”

Már az őskeresztény egyházban léteztek gazdagabb és szegényebb közösségek. Szent Pál arra buzdítja a korintusi híveket, hogy nagylelkűen segítsenek a Makedóni egyháznak. Azok egykor „erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak” (2 Kor 8,3), most pedig maguk segítségre szorultak. Pál apostol Jézus példáját tárta szemük elé, aki önként szegénnyé lett, hogy bennünket gazdaggá tegyen. Szeretetből értünk adott gazdagságból, hogy mi, mint Isten gyermekei, az Atya dicsőségében részesüljünk. Krisztus példáját követve a keresztények szeretetből adnak a rászorulóknak sajátjukból. Nem úgy, amint Pál mondja, hogy magunk bajba jussunk, hanem az egyenlőségért, hogy a javak kiegyenlítődjenek. A keresztény magatartás a szegények iránti szolidaritás. „A szolidaritás kiemelkedően keresztény erény, az anyagi, de még inkább a lelki javakban részesítést gyakorolja.” (KEK 1948) Arról elmélkedhetek, mit jelent konkrét életkörülményeim között szolidárisnak lenni.
Feladat a mai napra: Konkrét gesztussal fejezem ki szolidaritásom egy rászoruló ember irányt.