XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. február 15., vasárnap

Február 15.Lev 13,1-2.44-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
A mai olvasmányban halljuk azt a rendelkezést, mely a lepra betegség kegyetlenségét tárja elénk: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.” Jézus tudatában volt ennek a rendelkezésnek, amikor a leprás odajött hozzá, és megesett rajta a szíve. Átérezte ennek a kiközösített férfinek nyomorúságos helyzetét. Ha Krisztus misztikus testére gondolunk olyan képpel fejezhetnénk, ki mintha Jézus saját testének egy amputált tagjával találkozott volna, valahogy úgy, mint amikor Jézus elfogatásakor a Getsemani kertben Péter levágta kardjával az egyik szolgának a fülét. S Jézus látja a megsebesített, vérző szolgát, és annak fülét, mely ott fekszik a földön. Megesett rajta a szíve. Megfogta és visszatette, és meggyógyította őt. Jézus átérezte a lepra betegség, a kiközösítettség súlyát. Bennünket is érzékenyé akar tenni embertásaink valósága iránt. Hogyan érint minket mások betegsége, baja? Milyen gondolatokat, érzéseket kelt bennünk? Az Ószövetség embere úgy gondolta, hogy a betegség Isten büntetése valamilyen elkövetett bűnért. Bennünk is megfordulhat ilyen gondolat: Ha hallgatott volna ránk,... Ha nem dolgozott volna annyit,... De ilyen hozzáállás csak közömbössé tesz a másik sorsa iránt. Ráhárítjuk a felelősséget, és akkor már nekünk már nincsen vele dolgunk. Jézus tudja, hogy a betegség oka nem a bűn. A lepra ragályos betegség, valószínű, hogy ő is más leprástól kaphatta, esetleg egy hozzátartozótól, akinek élelmet vitt. Senki sem vonhatja ki magát a másikért való felelősség alól. Figyeljük meg, mit tesz Jézus: Nem keresi a hibást, nem tesz neki szemrehányást, hanem engedi, hogy megérintse a szívét a leprás helyzete, aztán kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!”. A közösség helyreállításának útja sosem az újjal mutogatás, szemrehányás, hanem a szeretet. Tudván, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, semelyikünk sem jobb vagy rosszabb. Lehet, hogy a másik sokkal kevesebb bűnt követett el, mint én. Nem dicsekedhetek csupán azért, mert most éppen jól megy a sorom. Jézus meghív bennünket arra, hogy gyógyító tagjai legyünk Misztikus Testének. Engedjük, hogy Jézus bennünket is megtisztíthasson a szeretetlenség leprájától, hogy mi is segíthessünk neki a gyógyulásban, megtisztulásban.
Feladat a mai napra: A mai napon átgondolhatom Jézus segítségéve, hogy mi a helyzetem az Ő misztikus testében, hol szorulok gyógyulásra, tisztulásra? Kérem Jézustól a leprás szavaival a kegyelmet: Uram, ha akarod, te meg tudsz tisztítani”, ha akarod, engedd, hogy egészen szeretetté váljak Veled, és Tested gyógyító tagjává válhassak.