XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. február 7., szombat

Február 7.Lk 1,34-38                       („Hogyan válik ez valóra?)

Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”

Miután az utolsó két hétben arról a hitigazságról elmélkedtünk, hogy arra vagyunk hívva, hogy Krisztus képmása alakuljon bennünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, kérdezzük meg magunkat, mit jelentett ez számomra, mit fedeztem fel, mit tapasztaltam az imádságban? Mire indított Isten? Lehet, hogy ott van bennünk a kérdés: de hogyan? Hogyan válik ezt valóra? Mai imádságunkban Mária hív minket, hogy beszéljünk vele a kérdéseinkről és arról a válaszról, amit Isten adott neki Gábor angyalon keresztül az ő hogyan-kérdésére. Mária magatartása, az ő „legyen”-je a kulcs, hogy az ember részéről ne legyen akadály, hogy Jézus alakulhasson, megszülethessen bennünk. Mária anyai szeretettel kísér bennünket e számunkra lehetetlen átalakulásban. „Mária, aki teljesen és pusztán szeretet, megszüli, alakítja, neveli és kíséri Jézus lépéseinek nyomában azokat, akik készek követni őt a legnehezebb próbatételekig és a szeretet legvégső határáig. Az ember önmagától bizony képtelen lényegi változást előidézni saját életében: újjászületni; meghalni, hogy feltámadjon; önzését szeretetre változtatni; gyűlöletét és individualizmusát közösségi és testvéri létté alakítani; énből Krisztussá válni. Csak Isten, akinek semmi sem lehetetlen, taníthat és oszthatja meg ezt velünk gyengéden és türelmesen, Mária közbenjárásával. Ő virraszt velünk a feltámadásra való figyelmes várakozásban; az ő anyai kezének szelíd és mégis erőteljes, befogadó és megtartó érintését tapasztalhatjuk életünk és testvéreink életének minden megrázkódtatásában. Anyai, szívélyes magatartása megnyitja és feltámasztja bennünk az Atya gyengéd és kimondhatatlanul szerető tekintetét és Jézus biztos és bensőséges ölelését, mely számunkra egy egészen új és szilárd barátságot nyújt.” (Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség Konstitúciója 80).
Feladat a mai napra: Olyan pillanatokban, amikor nagyon nehezemre esik valamit elfogadni, megpróbálom Máriával együtt mondani Istennek: „legyen nekem a te igéd szerint.”