XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. december 20., szombat

December 20.Lk 1, 56                            (Mária még ott maradt, ameddig szükségük volt rá)

Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért.

Mária nem csupán egy rövid látogatásra ment Erzsébethez. Azt olvassuk Lukács evangelistánál, hogy Mária Erzsébettel való találkozása után még ott maradt három hónapig, aztán hazatért. Azonban nem egyértelmű, vajon Mária János születése előtt már visszament Názáretbe, vagy csak születése után. Az elmondott események szerint az első valószínűbb, mert azt írja az evangélium „elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és fiút szült.” Viszont tudjuk, hogy az evangéliumok nem szoros értelemben történelmi sorrend szerint adják vissza az eseményeket, hanem az elbeszélés szándéka szerint. Minden esetre felmerülhet a kérdés, vajon miért nem marad Erzsébetnél szülése után? Vajon nem pont akkor lett volna nagyon szüksége Mária segítségére? De talán mások is voltak Erzsébet körül, akik tudtak neki segíteni. Mária pedig érezte, hogy eljött az idő, hogy visszatérjen Názáretbe. Mária nem gondolta, hogy pótolhatatlan segítsége Erzsébetnek, engedte, hogy Isten megmutassa neki, meddig kell ott maradni és mikor kell hazamennie. Megértette, hogy most otthon van a helye, és nem szabad húzni az időt, hogy szembesítse az otthoniakat áldott állapotával. Kérjük Máriát, hogy tanítson meg minket ebben a belső szabadságban élni, hogy Isten tudjon bennünket mindig irányítani aszerint, amit ő jobbnak lát. Segítsen nekünk a nehezebb helyzetekben tisztán megkülönböztetni a tennivalónkat, amikor úgy tűnik, hogy nagyon is nélkülözhetetlenek vagyunk.
Feladat a mai napra: Gondolok a következő napokra, milyen karácsonyi előkészítést kell még tennem, mire van még szükség? Beszélek erről Istennel és hagyom, hogy megvilágítsa számomra, hol és hogyan van szüksége rám.