XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. december 7., vasárnap

December 7.2. Hét: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.


Bevezető:

Advent a várakozás és a felkészülés ideje. Advent 2. vasárnapján hangzik el az olvasmányban és az evangéliumban: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. (Mk 1,1-8;Iz 40, 1-11). A hétköznapok lelkigyakorlata nagyon jó lehetőség arra, hogy tudatosabban odafigyeljünk erre az útkészítésre mindennapi életünkben. Hiszen Isten nem kiváltságos, megbeszélt időpontban jön el, hanem, ahogy Jézus mondja: abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! (LK 12,40). Ezért az egyik legfontosabb gyakorlat az éberség. Ezen a héten Szűz Máriától szeretnénk eltanulni ezt az éberséget. Hogyan is élte ő ezt?
A múlt héten arról elmélkedtünk, ahogy Gábor angyal hírül adta neki Isten tervét, hogy Fiának anyja legyen. Mária ébersége megmutatkozott imádságos lelkületében. Készen volt meghallgatni az angyalt, és meghallani benne Isten hívó szavát, egészen személyesen neki szánt üzenetét. Megértette, hogy most van az Úr eljövetelének ideje, most kell választ adni. Mária nem tétovázott, nem bámészkodott, nem kért halasztást, hogy még egy kicsit átgondolja, hogy mit is jelent mindez. Az imádságban megélt éberség azt a belső készenlétet jelenti, hogy választ adjak az Úr hívására, bármikor érjen is el engem. De ébersége abban is megmutatkozik, hogy meghall egy másik üzenetet: Itt nem csak Máriával történik nagy dolog, hanem rokonával, Erzsébettel is. Már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartották őt az emberek. Mária azonnal kapcsol. Még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába (Lk 1,39), hogy meglátogassa Erzsébetet. Érezte, hogy szüksége van erre a látogatásra, de nem is csak Erzsébetnek, hanem Máriának is. Kölcsönösen szükségük lesz erre a látogatásra. Máriában is beteljesedik a próféta szava: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. (Mk 1,2). Mária is segít előkészíteni Isten útját. Bár a Biblia nem beszél róla, de nagyon valószínűnek tartom, hogy Mária nagy hatással lehetett Zakariásra is, Erzsébet férjére. Megláthatta benne még erőteljesebben, hogy itt valóban az Úr működik. Hogy Zakariás nagy dicsőítésre fakad fia születésekor, az a csöndes szemlélésnek, annak a találkozásnak a gyümölcse, aminek ő is három hónapig tanúja lehetett saját házában.
Mi is lehetünk ilyen követek ezen a héten mindazok számára, akikkel találkozni fogunk. Imádságunk, belső éberségünk által, akár spontán adódó akár megbeszélt találkozásokon, követei lehetünk az Úrnak. Az Úrra való belső odafigyelésünk nagyban segíti a körülöttünk lévő embertársainkra való odafigyelést. Minden találkozás a szeretet találkozása lehet, ahol akár egy mosoly, egy szerető gesztus, egy vigasztaló, bátorító, elismerő szó által kifejeződhet Isten szeretete. A bennünk jelen lévő Isten szeretni akarja azokat rajtunk keresztül, akikkel találkozunk. Kérjük Istentől erre a hétre azt a kegyelmet, hogy éberek tudjunk lenni, ki tudjunk lépni önmagunkból, és oda tudjunk sietni ahhoz, akinek szüksége van ránk, a szeretet közvetítői lehessünk azok számára, akik a legjobban éheznek rá.

1. nap_______
Napi elmélkedéshez:       Lk 1,39; Lk 10,38-42
Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. (Mk 1,1-8;Iz 40, 1-11). Advent mindig az útnak indulás, az úton levés időszaka is. Mi is nap mint nap útra szoktunk kelni: elmegyünk munkába, vásárolni, ügyeket intézni, embereket látogatni, egy szórakozó helyre, sportolni, gyerekeket elhozni az óvodából, iskolából, stb. … Folytonos úton levés jellemző ránk. Elindulunk, és valahova megérkezünk. Általában van célunk, valamit szeretnénk elérni, elintézni. Mária is útnak indult Júda hegyvidékének egyik városába. Rokonához, Erzsébethez indult. Tudta, hogy a hatodik hónapban várandós anya. Máriának fontos ez a látogatás. Magára veszi a hosszú út terhét. A cél elérése buzdítja az akadályok leküzdésében. Várva várja a szeretett rokonával való találkozást. Nem csak egy sima hétköznapi találkozás ez. Szíve alatt már ott van az isteni magzat. Isten Fiát viszi. Találkozásuk Isten titokzatos jelenlétével való találkozás is. Mint ahogy Betániában Mária is ráérez Jézus személyében Isten jelenlétére, akinek lábához ül, hogy hallgassa őt és egészen jelen legyen számára. Jézus is úton volt Júda egyik városa felé. Betániában, barátainál tért be, Mártánál és Máriánál. Érdekes megfigyelnünk a két nővért. Itt is egy titokzatos találkozás történik. De ki az, aki képes felfigyelni rá? Úgy tűnik, Mártát magával sodorja a házi teendő, illetve az az elképzelése, hogy neki itt sürögnie, forognia kell, hogy Jézusnak valami finom vacsorát tálaljon fel. Megszólalása elárulja érzéseit: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Háborog, dühöng, magára hagyva érzi magát. Szíve képtelen ráhangolódni Isten titokzatos jelenlétére. Mária azonban a jó részt választotta. Számára ez a Jézussal való találkozás talán élete legnagyobb ajándékává vált. A megajándékozottság élményét és boldogságát pedig senki nem veheti már el tőle soha. Szívében őrzi Jézus jelenlétét.

Feladat a mai napra: Ma megpróbálok Mária éberségével jelen lenni abban a találkozásban, ami ma adódik. Hogyan van jelen Isten e találkozásban?
Este: Visszatekintés a napra: Áttekintem a napomat. Milyen találkozások adódtak? Hogyan lépett felém Isten? Miben éreztem jelenlétét? Hol éreztem magam megajándékozva? Volt-e olyan találkozás, ami nem sikerült jól? Mi történt? Esetleg hol hibáztam, vagy hol hibázott az, akivel együtt voltam? Mit szeretnék holnap jobban csinálni? Kérem a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Lezárom napomat hálaadással.