XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. december 30., kedd

December 30.


1Jn 2,12-17; Lk 2,36-40                                       (Az öröm forrása)

Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Ma Anna prófétanővel találkozhatunk, aki szintén ott volt a templomban, amikor Mária és József felvitték a kis Jézust bemutatni az Úrnak. Ő is idős volt már, és Simeonhoz hasonlóan éjjel nappal ott volt a templomban, böjtölve és imádkozva szolgálta az Istent. Isten állt életének középpontjában. Böjtölése és imádsága kifejezi azt, hogy nem engedte, hogy valami elfoglalja azt a helyet a szívében, ami egyedül Istené. Szinte az ő szájából származhatna, amit János evangélista ír első levelében, a mai szentleckében: Gyermekeim, írom nektek, hogy bűneitek bocsánatot nyertek az ő nevében. Írom nektek, apák, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írom nektek, ifjak, hogy legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, kedves gyerekek, hogy megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, hogy erősek vagytok, az Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. A mély öröm, amit Anna prófétaasszony és az agg Simeon átéltek, a megváltás, a bűnbocsánat mély öröme. Annak a mély öröme, hogy aki kezdet óta Van, ő nyilvánult meg ebben a kis gyermekben. Jézus az öröm forrása mindazok számára, akik engedik, hogy a Szentlélek eltöltse őket. Ezt az örömet csak a Szentlélek tudja az ember szívébe önteni, az ő ajándéka ez. És nem tudunk mást tenni, mint csöndben szemlélni, és engedni, hogy az öröm eltöltse a szívünket, amikor szemléljük a Láthatatlant, aki ebben a piciny gyermekben láthatóvá tette magát.
Feladat a mai napra: Átgondolom, ez évben hol tapasztaltam legerősebben Isten jelenlétét, működését életemben. Engedem, hogy a Szentlélek eltöltse szívemet rácsodálkozással és örömmel.