XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. december 21., vasárnap

December 21.2Sám 7,1-5.8b-12.14a-16; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38.67-70

Testvéreim! Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.

Zakariás, eltelt a Szentlélekkel, és így prófétált: Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, 
ősidők óta a próféták ajka által,

A karácsony előtti utolsó vasárnap evangéliumában ismét elhangzik az a döntő esemény, amelytől Isten függővé tette megtestesülését: Gábor angyal hírüladása Máriának. Mert úgy akarta Isten, hogy Mária szabad válaszától függjön Jézus születése. Ezért elképzelhető, hogy addig ameddig Mária nem szólalt meg, mindenki a mennyben visszatartotta lélegzetet. Vajon hogyan fog Mária reagálni, mit fog mondani? Csodálva kérdezte: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” De végül kimondta a felszabadító szót: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Akkor nagy örömujjongás lehetett az égben, de szintén Mária szívében. Látjuk, hogy Jézus fogantatása után azonnal útra kelt Erzsébethez, ahol megosztotta vele örömhírét szavak nélkül és szívből jövő szavakkal, Istent dicsérve. „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,47). Ilyen szívbéli dicsőítésére hív minket a mai negyedik adventi vasárnap, hogy magasztaljuk Istent, mindazért, mi velünk személyesen, de velünk mint Isten népével tett és tesz. Ahogyan azt Szent Pál sokszor teszi leveleiben. Rómaiakhoz írt levelet nem mással, mint Isten magasztalásával fejezi be: „Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké!” Zakariás is ezt tette. Első szavaival kilenc hónap némaság és fia születése után áldja az Istent: „Áldott az Úr, Izrael Istene”. Zakariás ajkáról egy panaszos szó nem hangzott el, pl. nem tett szemrehányást Istennek, amiért mindenki előtt rámutatott hitetlenségére. Csupán Isten üdvös tetteit dicséri. „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában.” Múlt időben beszélt Isten látogatásáról, megváltásáról, mert számára már életében megtörtént. Kilenc hónap némaság alatt volt arra ideje, hogy megfontolja Isten neki hirdetett üzenetét. Most valósul meg az, amit a próféták jövendöltek: „Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta.” Az az ígéret, amit Isten Dávidnak tett, és amelyről a mai első olvasmány értesít minket: „Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad ivadékodat, aki ágyékodból származik, s megszilárdítom királyságát. Atyja leszek neki, s ő fiam lesz nekem” (2 Sám 7,12.14). Gábor angyal arra vonatkozóan Máriának hirdette: „Nagy lesz és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” (Lk 1,33-34). Isten hűséges minden ígéretéhez, ahhoz is, amit nekünk tett. Gondolkozzunk ma el azon, milyen ígéretet kaptunk Istentől, hol tapasztaltuk meg az üdvösség erejét. Engedjük, hogy szívünkből felfakadjon Isten dicsőítése.
Feladat a mai napra: Visszatekintek az adventi utolsó három hétre, és megfogalmazom, miért szeretném dicsérni Istent.