XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. december 5., péntek

December 5.
Napi elmélkedéshez:     Lk 1,35-37; Iz 44,1-5

Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.”

Most mégis halld, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam! Ezt mondja az Úr, aki teremtett, aki anyád méhében alkotott, a gyámolod: Ne félj szolgám, Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam. Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővízű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadzanak majd, mint a fű a forrás közelében, (…) Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”, a másik meg Jákob nevét viseli. Ez azt írja kezére: „Úr”, az meg Izrael nevével dicsekszik.

Gábor angyal válaszolt Mária kérdésére. Isten komolyan veszi az ember kérdéseit, és választ ad rájuk. Azonban akkor és úgy, ahogy ő akarja, mert jól ismer minket. Az evangéliumban látjuk, hogy Jézus tudta, milyen válasz a legjobb az adott helyzetben. Az ember hozzáállásától is függött, őszintéségétől, nyitottságától. Sokszor nem adott nagy magyarázatot, csupán visszakérdezett, vagy példát mondott. Néha válasza a hallgatás volt. Fontos volt számára, hogy a kérdésre adott válasz az emberben belülről is megfogalmazódjon, megszülessen. Jó pár évvel ezelőtt, amikor bátyám, aki villamosmérnöknek tanult, első számítógépét vette meg magának, érdeklődésből megkérdeztem tőle, „és hogyan működik ez?” Nagyon lelkesen, aprólékosan kezdte magyarázni a számítógép működését. Őszintén szólva, alig értettem meg valamit abból, amit mondott. Viszont örültem neki, amikor használhattam én is, amikor dolgozatokat kellett írnom. Vajon mit értett meg Mária, amikor Gábor angyal válaszolt neki a „hogyan lehetne ez?” kérdésre? Azt szokták mondani, hogy a Szentlélekre hivatkoznak, amikor már nem tudnak más magyarázatot adni. A Szentlélek nem a pótválasz, hanem a kimondhatatlan Isten misztériumának a kulcsa. Mária számára lehetne ez a válasz, igen, „ha a Szentlélek száll rám.”. Mária szívében talán visszacsengtek a prófétai ígéretek „Ne félj szolgám, akit kiválasztottam. Kiárasztom lelkemet utódaidra,”, úgy, mint Izrael meddő asszonyainak a története, „Erzsébet is fogant öregségében”. Mária megértette ennek mély értelmet: Isten majd lehetővé teszi azt, amit hirdetett neki. „Igaz, hogy ez a láthatatlanba vetett bizalom bizonyos szédülést okozhat: olyan, mintha elmerülnénk a tengerben, ahol nem tudjuk, mivel találkozunk” írja Ferenc pápa, és hozzáteszi. „Ezt én magam is sokszor megtapasztaltam. Mégis, nincs nagyobb szabadság, mint ráhagyatkozni a Lélekre, lemondva arról, hogy mindent kiszámítsunk és ellenőrizzünk; mint engedni, hogy ő világosítson meg, vezessen, irányítson, és abba az irányba indítson, amerre csak akarja. Ő jól tudja, mire van szükség minden korszakban és minden pillanatban.” (EG 280). Máriától ma szeretnénk kérni, hogy tanítsa meg nekünk a Lélekre való nagylelkű ráhagyatkozást.

Feladat a mai napra: A Szentlélektől kérem, hogy világosítson meg olyan ügyben, ahol érzem, hogy szükségem lenne tisztánlátásra, orientációra.

Este:Visszatekintés a napra: Hogyan tapasztaltam ma a Szentlélek jelenlétét, működését? Hagytam-e, hogy vezessen engem? Rá tudtam hagyatkozni? Mivel ajándékozott meg engem? Megköszönöm minden ajándékát, apró szeretetét.